האם יתבטל הדיון שתוכנן להקמת נחל הקישון? 'אדם טבע ודין':"לא לגזול את כבשת הרש של מטרופולין חיפה, לאשר את הקמת פארק נחל הקישון במתכונתו המורחבת". הפארק שתוכנן להתפרש על שטח של 1,200 דונם צומצם ל-568 דונם ולפי טיוטת ההסכם עם עיריית חיפה והמשרד להגנת הסביבה מתוכנן להצטמצם ל-160 דונם בלבד. 'אדם טבע ודין': "מדובר בהעדפה גלויה של האינטרס הכלכלי קצר המועד על פני האינטרס הציבורי ארוך הטווח"

כלים

'אדם טבע ודין' פנתה לועדה המחוזית חיפה וקראה לה לקיים מחר (ב) את הדיון שתוכנן בתכנית לפיתוח פארק במורד נחל הקישון. לעמדת 'אדם טבע ודין', מדובר בחטיבת שטח בעלת ערך רב סביבתי, אשר רק מיקומה הבעייתי לצד נמל חיפה מנע עד כה את השמשתה לרווחת הציבור ואת שיקומה כחלק מבית הגידול במקום.

מחר תוכנן להתקיים בועדה המחוזית בחיפה דיון להפקדת התוכנית, אך ערב הדיון נודע על טיוטת הסכם בין המשרד להגנת הסביבה, עיריית חיפה וחברת נמלי ישראל, לפיה שטח התכנית מיועד לצמצום דרסטי לגודל של 160 דונם בלבד.

לשם השוואה, פארק הרצליה המשרת רק עיר אחת בגודל של פחות מ 200,000 איש, הינו כ 600 דונם ושטח "גני יהושע" (פארק הירקון), שמהווה פארק מטרופוליני של ממש, הינו כ 3200 דונם.

יעל דורי, ראש תחום תכנון ב'אדם טבע ודין' מסבירה: "אזור חיפה כולו סובל ממחסור בפארקים שמישים ונגישים, דוגמת פארק הירקון, פארק עמק הארזים או פארק נחל באר שבע. לכל מטרופולין בארץ מלבד חיפה קיים כבר פארק בסדר גודל של אלפי דונמים, המפותח לרווחת תושבי המרחב כולו.

הפארק הבינוני שתוכנן בחיפה כבר מהווה פשרה בין הגדרת השטח באופן ראשוני – 1200 דונם – לבין האילוץ שהביא את רשות נחל הקישון וגופים אחרים, ביניהם הוועדה המחוזית, לוותר על חלק מהשטח שיועד לפארק ולהגדיר כך רק את מחציתו".

לדברי דורי, מדובר בשערוריה ובהעדפה גלויה של האינטרס הכלכלי קצר המועד על פני האינטרס הציבורי ארוך הטווח. "אנו מודעים לצורך בשטחי עורף לנמל, אך הצורך בהם רחוק מלהיות שווה לצורך הענק בפארק מטרופוליני. הצורך בשטחי נמל יכול למצוא את פתרונו בהעברה מסילתית של המכולות לשטחים מזרחיים יותר או ע"י התייעלות וצמצום של השטחים שכבר נמצאים בשימוש של הנמל. כל עוד לא נבדקו חלופות למיקום שטחי אחסון אלו אין לוותר על הפארק".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS