בעקבות אירוע דליפת הברום החמור בדימונה שלח הערב המשרד להגנת הסביבה למנכ"ל רכבת ישראל זימון לשימוע שייערך ביום ראשון הקרוב (20.3.2016). מתחקיר ראשוני של האירוע, נמצא כי רכבת משא שמטה בסמוך לתחנת הרכבת בדימונה מספר קרונות. רכבת משא נוספת, אשר הובילה מטען של חומר מסוכן מסוג ברום התנגשה בקרונות רכבת המטען, אשר נשמטו קודם לכן. כתוצאה מעוצמת ההתנגשות נשמטו שני איזוטנקרים שהכילו ברום ממסילת הברזל וכמות של כ- 6.5 טון חומר מסוכן מסוג ברום דלפה לסביבה.

כלים

נסיבות האירוע מצביעות, כי קיים חשש לכאורה כי חל כשל באישור נתיב נסיעת הרעלים, לרבות נקודות העצירה המתואמות – בין רכבת המטען לרכבת מטען הברום.

על כן עולה חשש כי ברכבת ישראל מפרים את תנאי היתר הרעלים שבידיהם, דבר המהווה עבירה לכאורה על הוראות חוק החומרים המסוכנים.

בנוסף, ניטור החומרים באוויר שנערך בשטח הצביע על זיהום אוויר חזק של חומר מסוכן מסוג ברום בסביבה שמהווה הפרה על חוק "אוויר נקי".

לכן שוקלים במשרד להגנת הסביבה לבטל את היתר הרעלים של רכבת ישראל שמשמעו איסור על הובלת חומרים מסוכנים עד אשר ינקטו הצעדים הנדרשים למניעת מקרים דומים.

כמו כן, ישקול המשרד את המשך פעילות האכיפה נגד רכבת ישראל ומנהליה, לרבות פתיחה בחקירה פלילית.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS