שתי הצעות חוק של שרת המשפטים הנוגעות להתחדשות עירונית עברו כעת בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. שרת המשפטים איילת שקד: "תיקון לכשלי השוק: הצעות החוק מבקשות להסיר מדרכם של דיירים את החסמים העלולים לעמוד בדרכם, ולאפשר להם ליהנות מהזכות למגורים משופרים"

חוקי התחדשות עירונית של שרת המשפטים איילת שקד עברו במליאת הכנסת הערב
חוקי התחדשות עירונית של שרת המשפטים איילת שקד עברו במליאת הכנסת הערב

הצעות החוק של שרת המשפטים עברו במליאת הכנסת בקריאה ראשונה. ההצעות נועדו להתמודד עם חסמים ולהביא לקידום פרויקטים לפינוי ובינוי.

הצעת החוק הראשונה- חוק "המעאכרים" מטפלת בהסכמי קדם התקשרות שלא פעם כובלים דיירים המעוניינים בפרויקטים של פינוי בינוי.

מארגני פרויקטים של פינוי ובינוי מחתימים דיירים על הסכמי קדם התקשרות הכוללים סעיף בלעדיות המונע מהם להמשיך את הפרויקט דרך מארגנים אחרים. בכך, באם מסיבות מסוימות הפרויקט אינו מתקדם הם יוצרים מעין "חתונה קתולית" בינם לבין הדייר שחתם. באופן זה נתקעים פרויקטים רבים של פינוי בינוי.

מטרת הצעת החוק של השרה שקד היא לתחום את אותה תקופת כבילה ולקבוע תאריך פקיעה להסכמים אלו, כך שבחלוף התקופה שתיקבע (שלא תעלה על שבע שנים) הדיירים יוכלו להשתחרר מההסכם ולהמשיכו עם יזם אחר.

התקווה היא כי הצעת החוק תתמרץ יזמים לפעול ביעילות ובזריזות לקידום הפרויקט ולרווחת הדיירים.

הצעת החוק מטפלת גם בבעיה נוספת: לעיתים דיירים מקבלים מידע חלקי בלבד על הפרויקט וחותמים בחופזה על החוזה. על מנת למנוע מצב זה, הצעת החוק קובעת כי הסכמים מעין אלו עם מארגנים ייערכו בכתב ויכללו פרטים מהותיים הנוגעים לעסקה. בנוסף, המארגן יהיה חייב לארגן כנס אסיפה של בעלי הדירות, בה יציג בפניהם את עיקרי ההסכם המוצע.

הצעת החוק השנייה היא הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר), התשע"ו-2016- מה שמכונה הצעת חוק "דייר סרבן".

החוק נועד להתמודד עם הקושי להוציא לפועל עסקת פינוי ובינוי בשל התנגדות הנחשבת "בלתי סבירה" של דייר אחד או יותר ( במצב שבו רוב הדיירים מעוניינים בקידום הפרויקט). דייר סרבן הוא בעצם בעל זכות וטו שעלולה להפיל עסקאות פינוי בינוי שלמות.

על פי הצעת החוק, כאשר תהיה קיימת הסכמה של רוב מיוחס (80%) מבין בעלי הדירות, יוכל בית המשפט להטיל על הדייר המסרב סירוב בלתי סביר, אחת משתי סנקציות: או פיצוי נזיקי או להורות בצו על פינוי דירתו של הדייר הסרבן על ידי מינוי אדם אחר אשר יהיה מוסמך במקומו להתקשר בעסקת פינוי בינוי.

חשוב להדגיש שהסנקציה הנוספת המוצעת תופעל רק אם מצא בית המשפט כי הפינוי מוצדק וסביר, ולאחר שנתן לבעל הדירה המסרב הזדמנות לטעון את טענותיו.

שרת המשפטים איילת שקד: " דיור משופר הוא משאת נפשם של אזרחים רבים במדינה. אזרחים רבים מוצאים עצמם נתונים למרותו של דייר אחד סרבן או יזם שאינו עומד בהתחייבויותיו. תיקון לכשלי השוק: הצעות החוק מבקשות להסיר מדרכם של דיירים את החסמים העלולים לעמוד בדרכם, ולאפשר להם ליהנות מהזכות למגורים משופרים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS