שרת המשפטים איילת שקד תפיץ מחר תזכיר לתיקון חוק העונשין (החמרת העונש בגין עבירת לקוחו של קטין), שרת המשפטים איילת שקד:"זנות קטינים אינה פחות חמורה מיחסים בהסכמה עם קטין"

שרת המשפטים איילת שקד תפיץ מחר תזכיר לתיקון חוק העונשין (החמרת העונש בגין עבירת לקוחו של קטין), תשע"ו-2016. התזכיר קובע כי העונש לצד עבירת קבלת שירות ממעשה זנות של קטין יוחמר משלוש שנות מאסר לחמש.

החמרת הענישה לחמש שנות מאסר עולה בקנה אחד עם מדרג הענישה הקיים בעבירות זנות המבוצעות בקטינים; לפי סעיף 203ב לחוק העונשין, ביצוע עבירת סרסרות למעשי זנות או עבירת הבאת אדם לידי מעשה זנות בקטין – עונשן שבע שנות מאסר.

התיקון לחוק שומר מדרג החומרה של עבירות הזנות, כך שדינו של מי שמסרסר למעשי זנות או מביא למעשה זנות נותר חמור יותר מדינו של מי שמקבל שירותי זנות.

החמרת העונש אף תעלה בקנה אחד עם מדרג הענישה הקבוע לעבירות מין דומות בחוק העונשין. כך למשל, קיום יחסי מין בהסכמה עם קטין בגיל 14 עד 16, וקיום יחסי מין בהסכמה עם קטין בגילאי 16-18, כאשר הדבר נעשה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, מהווה עבירה של בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346(א)(1) לחוק או מעשה סדום לפי סעיף 347(א)(1) לחוק, שהעונש בצידן הוא 5 שנות מאסר.

שרת המשפטים איילת שקד: "זנות קטינים אינה חמורה פחות מיחסים בהסכמה עם קטין. לא הגיוני שהעונש לצד העבירה הנפשעת של זנות עם קטינים יהא פחות מן העונש הניתן לצד עבירת קיום יחסי מין בהסכמה עם קטינים.זנות של קטינים היא חלום בלהות.ניצול ילדים למעשי זנות הוא מעשה חמור במיוחד ולא ייתכן כי העונש לצד עבירה זו אינו מבטא את חומרת המעשה. התיקון מתיישב עם המלצות ועדת האו"ם לזכויות הילד, שפורסמו בחודש יוני 2015, ועם המלצות הצוות הבין-משרדי לקידום פעילות משולבת לשיפור הטיפול בסחר לזנות ועבירות נלוות, שפורסמו בחודש פברואר 2014. "