נפתחה ההרשמה לתכניות המחוננים והמצטיינים "אלפא" ו"מדעני וממציאי העתיד". מנחם נדלר, מנהל האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך: "משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהשקעה בקהל יעד איכותי זה". ד"ר שמשון שושני, יו"ר התכניות: "אנו יוצרים את העתיד"

בימים אלה נפתחה ההרשמה לתכניות המחוננים והמצטיינים "אלפא" ו"מדעני וממציאי העתיד", הפועלות כמיזם משותף על ידי משרד החינוך – האגף למחוננים ומצטיינים ועמותת קרב יוזמות בחינוך. בתכניות ייחודיות אלה לוקחים חלק תלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים מכל המגזרים ומכל רחבי הארץ בוגרי כיתות ח' ו- ט', המשתלבים במסגרות המחקריות והאקדמיות באוניברסיטאות המחקר השונות.

תכנית "אלפא" תכנית הנותנת מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים מחוננים, תוך כדי העשרת הידע המדעי, חשיפה למחקר מדעי ברמה גבוהה והקניית כישורים הנדרשים למחקר מדעי עצמאי. התפישה בבסיס התכנית היא להציע לתלמידים מחוננים חוויה אינטלקטואלית משמעותית, בה יושם דגש גם על פעילות חברתית, מתוך מטרה לאפשר לתלמידים להתפתח בו-זמנית בשני תחומים אלו. התכנית מזמנת לתלמידים הזדמנות לעבוד עם מומחה מהאקדמיה במעבדות משוכללות ולעסוק במחקר מעמיק על נושא שמעניין אותם. במסגרת התכנית התלמידים כותבים עבודות מחקר בתחומי המדע, אותם יוכלו להמיר בבחינת בגרות.

במשרד החינוך ובעמותת קרב מעודדים תלמידים בעלי הישגים גבוהים, גם כאלה שלא אותרו כמחוננים, להירשם לתכנית ולעבור את תהליך המיון ולהיבדק, ותלמידים שיעברו את התהליך בהצלחה יוכלו לקחת חלק בתכנית.

התכנית לתלמידים מחוננים בוגרי כיתות ח' היא תכנית תלת שנתית, מכיתה ט' עד י"א (כולל), ותופעל בשנה"ל תשע"ז, במוסדות אקדמיים: מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת "אריאל" בשומרון – לבנות בלבד. התכנית לתלמידים מחוננים בוגרי כיתות ט', היא תכנית דו שנתית המתקיימת בכיתות י' ו – י"א, ותפעל בשנה"ל תשע"ז במוסדות האקדמיים:

·אוניברסיטת תל אביב

·האוניברסיטה העברית בירושלים

·הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.

התכנית "מדעני וממציאי העתיד" נועדה לתת מענה לכישרונות מדעיים וטכנולוגיים המתגלים כבר בגילאים הצעירים ולטפח קבוצה ייחודית מדעית-טכנולוגית: דור חדש של ממציאים ומדענים בישראל, בעלי יכולת הובלה וחוש אחריות חברתי. לתכנית זאת מתאימים תלמידות ותלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה במיוחד עם מכוונות ריאלית למדעים ומתמטיקה, חשיבה יצירתית והמצאתית.

התוכנית כוללת לימודים אקדמיים בתחומי המדעים לצד התנסות במעבדות מחקר ובתעשייה. התלמידות והתלמידים רוכשים ידע אקדמי- מדעי וצוברים גם קרדיט אקדמי.

התכנית לתלמידים מחוננים ומצטיינים בוגרי כיתות ח' תופעל בשנה"ל תשע"ז במוסדות אקדמיים כדלקמן:

אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית בירושלים

טכניון (כולל שלוחה במכללת תל חי)

אוניברסיטת בן גוריון

התכנית נפרסת על פני ארבע שנים (מכיתה ט' עד י"ב) ומתקיימת במקביל ללימודים במסגרת החינוך הפורמאלית.

מנחם נדלר, מנהל האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך: "תלמידים מחוננים הם תלמידים בעלי יכולות חשיבה גבוהות, הבנה מעמיקה, ראייה רב תחומית המלווה בסקרנות רבה. משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהשקעה בקהל יעד איכותי זה למען טיפוחו האישי ולמען הרחבת מעגלי השייכות וההשפעה שלהם כבוגרים ומובילים בחברה הישראלית".

ד"ר שמשון שושני, מוביל התכנית: "השקעה בתלמידות ובתלמידים המובילים היא השקעה ישירה בעתידה הכלכלי, המדעי, המחקרי והחברתי של מדינת ישראל ואחת ההשקעות הנבונות ביותר שמדינה יכולה וצריכה לעשות. תלמידות ותלמידים אלה יעמדו בתוך זמן קצר בחזית העשייה בכל התחומים ויקבעו במידה רבה את יכולתנו לשמור על היתרון היחסי שלנו. בפעילות שלנו בתכניות "אלפא" ו"מדעני וממציאי העתיד" אנו יוצרים את העתיד הלכה למעשה".

אלי פריד, מנהל תכניות המחוננים ומצטיינים של עמותת קרב יוזמות בחינוך: "אנו נותנים דגש מיוחד בתכניות להיבט הרגשי והחברתי, מתוך אמונה ברורה כי להתפתחות האישית של התלמידים והתלמידות וליכולתם לעבוד יחד כקבוצה תהיה חשיבות רבה, הן בהצלחה האישית של המשתתפים והן ביצירת דור חדש של מנהיגים מדעיים במדינת ישראל. אנו מקיימים פעילות חברתית באופן קבוע , בשילוב עם הפעילות האקדמית וכחלק אינטגרטיבי מהתכנית כולה".