משרד התחבורה הודיע להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל כי הרפורמה בתחבורה הציבורית בישראל תחול גם על סטודנטים וסטודנטיות שכבר רכשו כרטיסי מנוי שנתיים או סמסטריאליים. לפיכך, ממחר, יום רביעי 13.1, יוכלו הסטודנטים שברשותם בכרטיס מנוי סטודנטיאלי, לנסוע גם ברכבת ישראל באותו אזור בו תקף המנוי שברשותם.

כרטיס מנוי סטודנטיאלי, סמסטריאלי או שנתי, מקנה כיום הנחה של כ- 50% במחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית, בקווי השירות של האוטובוסים, העירוניים והאזוריים, בתחום הגיאוגרפי, בו ממוקם המוסד האקדמי של הסטודנטים.

לפי הודעת מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מאיר חן, להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ולמפעילי התחבורה הציבורית, סטודנטים שרכשו מנויים סטודנטיאליים מחודש אוקטובר 2015 יוכלו להשתמש גם ברכבת באזור אליו תקף המנוי, ללא כל תוספת תשלום. להודעת המשרד מצורפת טבלה המפרטת את הגבולות הגיאוגרפיים של כל סוגי המנויים. חן מציין במכתבו כי "לעניין כרטיסי המנוי שיופעלו לקראת תחילת סמסטר ב' תצא הודעה בנפרד".

סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, רם שפע: בהמשך לפנייה הדחופה של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בנוגע להחלת הרפורמה בתחבורה הציבורית גם על ציבור הסטודנטים והסטודנטיות אשר רכשו מנויים שנתיים\סמסטריאליים, אנו מברכים על החלטת משרד התחבורה לאמץ את עמדתנו ולאפשר לציבור הסטודנטים לנסוע גם ברכבת ישראל תחת המנויים הסטודנטיאליים השונים. אנחנו שמחים שמשרד התחבורה בחר להציב את ציבור הסטודנטים והסטודנטיות בראש סדר העדיפויות שלו.