"ח"כ בצלאל סמוטריץ' רוצה לראות רק מאחזים בלתי חוקיים וקידום עסקאות מקרקעין שחלקן נמצאות תחת חקירה, על חשבון ההתיישבות. מבחינתו הצעד הבא הוא להעביר חוק שטרור של יהודים הוא איננו טרור, הרי כשיש רוב הכל חוקי".

ח"כ חיים ילין (יש עתיד) ראש מועצת אשכול לשעבר, לקראת ההצבעה על החטיבה להתיישבות:

"החטיבה להתיישבות איננה גוף שלילי, אלא להפך. החטיבה היא ארגון ציוני שמסייע להתיישבות בנגב ובגליל. החטיבה השקיעה בעוטף עזה כספים רבים וביצעה פרויקטים ביטחוניים וקהילתיים מורכבים, אשר אפשרו לקהילה לצמוח ולהתפתח.

הקואליציה כולה הופכת היום באופן חוקי את החטיבה להתיישבות לצינור כספים השבוי בידי פוליטיקאים המנצלים אותה לרעה. במקום שממשלת ישראל תקדם את הפריפריה, תפעל לפיתוח כלל אזורי הארץ, נעשה פה ניסיון להשריש בחוק את חוסר השוויון, את ההפליה, ואת העדפת קבוצות האינטרסים.

חברי הבית היהודי מובילים היום את ביטול ההתיישבות במדינת ישראל, מפלגים את העם ומאפשרים לקיצונים להשתלט על השיח במדינת ישראל. ח"כ בצלאל סמוטריץ' רוצה לראות רק מאחזים בלתי חוקים וקידום עסקאות מקרקעין שחלקן נמצאות תחת חקירה. מבחינת ח"כ סמוטריץ' הצעד הבא הוא להעביר חוק שטרור של יהודים הוא איננו טרור, הרי כשיש רוב הכל חוקי."

בהתייחס לטענותיו של ח"כ סמוטריץ' על כך שח"כ ילין מתנגד לחוק בניגוד למצפונו:

"החטיבה להתיישבות הוא גוף שעושה דברים טובים למען אזרחי מדינת ישראל אבל מכיוון שהוא מקבל מימון מהמדינה חייבות לחול עליו כל החובות שיש לכל גוף ציבורי וכך דרשתי לאורך כל הדרך. אתמוך בחוק כאשר על החטיבה יחולו חובות מנהל ציבורי תקין, חובת שקיפות, חלוקת שיוונית בין המחוזות, פיקוח של מבקר המדינה, חובת מכרזים, החלת חובות מהמשפט הציבורי והחלת חובות עובדי המדינה.

לא אתמוך בחוק שמפלה ומאפשר תחת מעטה חשאיות לסקטור אחד לקחת את כל הכסף על חשבון השאר. הכסף צריך להיות מחולק לכולם באופן שווה ולא כפי שסמוטריץ' רוצה לחבריו בלבד."