הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב במשרד הפנים, בראשות הגב' גילה אורון אישרה בישיבתה מיום 27.12.10 להוסיף 16 קומות לבית קריסטל במתחם הבורסה ברמת גן ,תכנית רג/1490 תופקד להתנגדות הציבור. מדובר בתכנית המוסיפה זכויות בניה של 16 קומות לבניין משרדים קיים בן 10 קומות, אשר נמצא בפינת רחוב חילזון שבאזור הבורסה ברמת גן והידוע כ"בית קריסטל"

מבין הקומות המתווספות לבניין קומה אחת תיועד לשטח לצרכי ציבור ותרשם על שם עיריית רמת גן. תוספת השטחים למשרדים מתאפשרת ללא תוספת חנייה ובנוסף קובעת התכנית כי 50% מסה"כ מקומות החנייה הקיימים בבניין ינוהלו כחניון ציבורי.

התכנית הינה בהתאם למדיניות המחוזית של העצמת זכויות בנייה לתעסוקה במע"ר המטרופוליני וזאת תוך צמצום תקני החנייה במטרה להקטין את השימוש ברכב הפרטי ולעודד שימוש בתחבורה ציבורית.

יוזמת התכנית היא הראל חברה לביטוח. עורך התכנית הוא אדר' בן פלג ממשרד ב. פלג אדריכלים ומתכנני ערים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS