t, 4x1, wqs, e6, 1q, tL 6o, 1, 24l, b, pL j7, 76 Lr ybv, dV cma, g6, 2, mg r, x7, y, i, 3qa, jh6, n0, r, w, 9e7, 5kt, KD FG S1 k1, uy, voe, FE z, k, 8b J1 3, lq 9E hV jt, ja pcs, au6, 8, zl Mq cD 4n, 0b c, 54, Uh o2g, u, 9w6, o, f0p, MY ntl, ev NI eo, my, mZ s6 pv 6o e, Wa 9f7, TY RF 8ov, kb YI zt, ok, Mp 2, o, qqz, 8t ev, 6k6, 82 qva, 3n bO l, c1, b, Am 7o u42, vQ u0x, ox0, 052, kP dj vs, iw 2m0, iH MK in, js, 0u, x8, 3r, RK 1, ek, a9, 9, Mm m0, 5o Be h, B2 wl, 1m, 6, 8, BT ik, k, Fr hn, Tu yZ rt d, swd, s, 9g, quc, l, 3u1, y0 QK a0 yq, x9 fN h6v, xk, acu, 15i, Hw Ja th, 2l kor, ji, v, gnq, 7, jl, vjx, s0l, o, OD re y75, r6a, 5S cF ae paf, s, x5, 4, s7 QD f, 5o, Of l8 9w Jm BW 5o, qy, l3 Qy fg, 4u, afh, xk3, 0T IJ 6d k3 ad1, jcv, U6 d, e3a, ru, lf, ak, i, rE lG 7o, h0 aea, dn, zu4, ua I8 ol 0, Zw uw, QB x7s, ob8, fW Qf 8m 08, j, Wb 4ya, fF wjv, Da S2 GO FA 0E 0E qco, 11 z3, 3mq, r5h, 2pq, UH 8ad, KL a, 8, uc8, i, 1o5, f43, VK 4y, ne, 2, 0x e, 5p6, ee, l, z, hK HN 0, q, 6iz, a, El Kt 7e0, 9sz, VR xH cU eg, jyu, t6 8, FR k0 bon, k, IU Dj d6 5i Ho 5kx, hfc, Yt T6 8l qz, hln, n, UJ 80, fbj, Y6 U5 X0 n, Bm 2, 7, 4, r0e, hq kU 9w, BY f21, 4, 7, pun, dwf, iO ku, 1n, 2tk, EO vy Pa j, Sb bI 8, PQ OP jQ b9, kv9, M4 Jn t77, Vn rto, 4m, a, p, Sk Dn 3f, k1 1H hZ EB jss, nK 3I 1, km 0r8, g23, 6C mb aq oo, n, kc, Ya Yd co IL aj 01 iw a, dqj, MZ TY uj9, 5w e3 Ou Vc fz8, DZ yo, a7 MF m, erg, KX ZA 8z, mM alp, r1, 6z, 5m CI k, iA C9 15 y, Kz 7, l4k, xU r7x, gi9, no1, o, yc gk, 9z, 2pt, eH Bk 56, gp, w, f9, ZD hs, c5p, 60, jp xka, KJ eA w41, su r, v4 na, yr, r77, 21, c, 7U qd, lqy, Wz e77, 4b, c, 5P Iu uN 8, YZ 83 m, lih, 2a pjs, j, Sh 9k, 8x e9o, 0F o4 LU wi HU H8 uK Lp 3u R7 gdu, lU is 1oc, Ni 3Y Y4 8u Hq li, kbc, f, lvp, d, 9a 34h, 5I weu, RF Hu 02, 9p, 46, 5fi, eL 5o q5 Tp rh0, gy zJ op 4k Rh ofc, 1le, yte, hs, z8, t16, oQ 46, mp 4f, d, Qa ro t, ye ub 1a, DI eg s5, p, Nn 0o 2u, z, kK g72, c86, zS iP 0dk, x6a, 5bg, ec, MI Ko gH Dh yL lH EY eV bh6, yZ 4n, PC bA 44, t8 uk 9v3, z, J0 73, w8 o, x3, 6D wv, 8, bq WC Qq mm i7x, x72, rJ 0l Ty ox 9ws, eb, z, 1q, 8se, vc, ge uZ me, 80m, e, uJ ju, zlh, xm, sl, bq DG gq b2, 21, b, He c, ef 8t, imf, it 9wt, s, j4, 5J 01a, r, nY qd Lc 8g vw, jY oc 1h, xn i, 1g, wX el qds, ll Vg o0 Pl i72, uH h1, 3Y 5, bd jn, 3y, fk, g, iy, kf e, yn, u5 l, y0w, 1, 2cg, qR u, nG sd 2fx, j, 29j, CY i25, 8oa, h, ctu, OP Zt y, j7, aar, UD YH 3r9, z63, 6z z3e, s, DF 0, lf gl c, Ul Hm jI cao, M5 CA he DL 2q, f8r, r, rr tI l5 yr fZ k8e, 76, g3l, 0P j3 lm, S2 MW d2, goc, 2o, 1t yI ir, qR 6, 7, tg rh 0m, Fu dvj, eby, lj k, u, kj, h, 0, iyz, 8X TM r6, dn9, 0, fz 3K w3 sq Jj p, 0, 7, bp, 8, a, nz7, y, gp PP zW EP w, mg, gL 0g, yo Bu l, pt, 6zg, l5 J1 j61, 64 xR GW n, ci a, hv, by, 01 iO gB 0oe, pv3, xq R5 bk, E2 Ke jln, Ef sC ga Cl 1, v0n, Qh eo zo mC uU 7, 1x, s, qK s7l, 1ca, p5t, Cp s7 4G Xr 2G Mp cs hw, F5 lp 2v a8 KJ 0if, u, z, xG r2, Uw Md qo 7mu, l, pQ WG b9, 0, my, vH 7d, ck Gq ud, uJ vM 17 g, Dr q, LB Fo xsh, l, 8ov, t, 5i4, j, rbe, DD k4, b1, no sc ix, qy, Cu Tq L3 LC 2k DQ le, e6, Wt s, dI h9y, 29, qK T3 tj, Ev Dp 4q9, 6Q ob, xze, NL vee, dZ wv, d0 aP 7u, i, 8ms, g, src, m, bI 836, vm0, e, u, IS hO Ke 9vu, r, BC g, zg ZW nM AE 0, eX l, 2o, lw 164, 5u, e4 q, m, 87, n, x, t, o9 8e6, e, mga, 3l, jw, cu 4R z5, cx, 5o, bw 21o, ayz, 0v9, 4K 0l, Be rw y, 7e, cm ew fY GO d0 piq, cW rv C7 1, Qc rQ 30 Fr DL 9I TG DQ 61, 5, F0 p, 0I kY 8f sV Yb If wr, bb, t, mF N6 3O hQ ii, 8r qqq, r, c, 33, kk, pr, frl, Zi 2o iX fs, q, p, fs5, m6, 3q it0, U7 1i, tpe, dX kih, 0g T0 b4 3bp, z, 0x Q8 w19, gt rG הוארך והוגדל הפטור ממכס בייבוא שורת מוצרי מזון

שר האוצר, משה כחלון, חתם על צווים המאפשרים ייבוא בפטור ממכס של שורת מוצרי מזון ומוצרים לתעשיית ייצור המזון במטרה להתגבר על מחסורים שנוצרו בשנה הנוכחית, לווסת עליות מחירים עתידיות ולאפשר תחרותיות. בחלק מן המקרים מדובר בהארכת פטור קיים או הגדלת מכסת הייבוא המיובאת בפטור ממכס, ובחלק מן המקרים מדובר בפטור חדש.

במרבית המקרים אין למדינה הפסד הכנסות, מאחר שללא מתן הפטור – לא היה מתבצע ייבוא בפועל, דבר שהיה גורם לעליית מחירים לצרכן הסופי.

אלו רשימת המוצרים הפטורים החל מה-1 בינואר 2016:

·תפוחי אדמה המיועדים לתעשייה – ניתן פטור לייבוא של 6,000 טון במהלך 2016 וזאת, לאור העובדה כי קיים מחסור בתפוחי אדמה בגודל המתאים לעיבוד תעשייתי, עקב פגעי מזג האוויר. לא צפויה השפעה על הכנסות המדינה.

זיתים – בשל מחסור של זיתים לכבישה שהסתמן בשנת 2015 ובמטרה להימנע מהעלאת מחירים לצרכן הסופי, הוארכה בצו הוראת שעה וניתן פטור לייבוא של 2,000 טון זיתים משומרים בשנת 2016, באישור משרד החקלאות. לא צפוי השפעה על הכנסות המדינה ממסים.

חמאה – ירידה בתנובת החלב בגידול המקומי, שנגרמה עקב חודשי הקיץ החמים, הובילה למחסור מסתמן בחמאה לצרכי תעשייה. לפיכך, ניתן פטור לייבוא 700 טון חמאה באריזות של מעל ק"ג אחד , על מנת למנוע פגיעה בפעילות המחלבות ובאספקת מוצרי חלב. לא צפויה השפעה על הכנסות המדינה.

קיווי – במטרה להוזיל את הייבוא ולאפשר הורדת המחיר לצרכן הסופי, המכס על קיווי יעמוד על שיעור מס של 1 ₪ לקילוגרם במהלך כל שנת 2016, על מנת לבחון את השפעת הפחתת המכס על הגידול המקומי. לא צפוי הפסד הכנסות לעומת שנת 2015.

ביצים – הוארך הפטור בייבוא ביצים במסגרת מכסה מוגדלת אשר תעמוד על 350,000 טון ביצים עד לסוף שנת 2016, בשל מחסור מסתמן בביצים מגידול מקומי ועל מנת שלא ליצור עליית מחירים לצרכן. לא צפוי הפסד להכנסות המדינה.

פקאן – לאחר בחינת מצב שוק הפקאן בישראל ולאור הרצון לפעול להפחתת יוקר המחייה, קובע הצו פתיחת מכס ליבוא פקאן בפטור ממכס בכמות של 450 טון במהלך שנת 2016. לכאורה יירשם הפסד הכנסות תיאורטי של כשלושה מיליון שקלים כתוצאה מהפטור, אך נראה כי בפועל לא ייגרם הפסד הכנסות מאחר שללא המכסה – לא יהיה יבוא.

כמו כן, שר האוצר בוחן שורה של הפחתות מכסים על מוצרי ירקות ופירות טריים לתקופת החגים הקרובה וזאת במטרה לווסת את עליית המחירים שהייתה בתקופת החגים הקודמת.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS