katz_yisraelתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשנת 2011 יעמוד על 450 מיליון שקל, לעומת 330 מיליון שקל בשנת 2010. כך הודיע היום שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ. על פי סיכום שנחתם בין משרד התחבורה למשרד האוצר יועברו לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשנת התקציב הבאה (שנת 2011) 110 מיליון שקל נוספים לשיפור תשתיות בטיחותיות ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ

כלים

שר התחבורה ציין כי מדובר בתקציב הגדול ביותר שהועבר לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשלוש השנים האחרונות, לאחר קיצוץ של 200 מיליון שקל בתקציב הרשות עליו החליטה הממשלה בשנת 2008.

הגידול בתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים התאפשר בעקבות התעקשותו של השר כץ למנוע את המשך הקיצוץ בתקציב השנתי של הרשות והודעתו כי לא יהיה מוכן להגיע לשום הסכמה בנושא ללא תוספת משמעותית לתקציב של 2011.

השר כץ מסר כי התוספת התקציבית תאפשר לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים להגדיל את ההשקעות בתשתיות העירוניות הכוללות בין השאר הקמת מעגלי תנועה, רמזורים, הסדרי תנועה בקרבת בתי ספר וטיפול במוקדי סיכון עירוניים.

"לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים חשיבות עליונה כמובילה במאבק הלאומי לצמצום תאונות הדרכים בישראל והתוספת התקציבית תסייע לה ולמשרד התחבורה לעמוד ביעדים שנקבעו לצמצום מספרן של תאונות הדרכים" אמר כץ.

שר התחבורה אישר להעביר למשטרת התנועה הארצית (מתנ"א) תקציב מיוחד של שלושה מיליון שקלים לתגבור מערך האכיפה של המשטרה בחודשי הקיץ, במקומות בילוי של תלמידים וצעירים. לאחרונה העביר כץ תקציב נוסף של שלושה מיליון שקל לתגבור מערך השוטרים בחודשי יוני-יולי-אוגוסט, באזורי סיכון ובכבישים אדומים.