במסגרת ההערכות השוטפת למוכנות בחירום, ביקר בקרית טבעון מפקד הנפה של פיקוד העורף והציג למועצה תרחיש חירום חזוי, לפיו היא אמורה להיערך. מהתרחיש עולה כי בעימות הבא צפויה עלייה בהיקפי ירי הטילים לכיוון טבעון

ביום שני הגיע למועצת קרית טבעון, משלחת של קציני פיקוד העורף מנפת חוף, אליה משתייכת הקריה: מפקד הנפה – אל"מ אלי ספיר, סגנו – סא"ל איציק אסייג וכן קציני מודיעין, קציני אוכלוסיה וקצין חומרים מסוכנים.

מטעם המועצה נכחו במפגש: ראש המועצה וכל מחזיקי תיקי החרום במועצה וכן מפקד נקודת המשטרה בטבעון ומנהל מד"א טבעון. ראש המועצה הציג בפני הנוכחים את המועצה המקומית וקב"ט המועצה - אלי זיו, הציג את מוכנות היישוב לחרום.

מפקד הנפה, הציג את "כרטיס הביקור" של נפת-חוף והסביר כי כחלק מלקחי מלחמת לבנון השנייה ולשם שיפור מוכנותם של כלל הגופים הפועלים בעורף, נבנה תרחיש ייחוס מלחמתי, המתבסס על הערכות מצב ומתאר את התמונה הצפויה בעימות המלחמתי הבא. אל"מ ספיר, הציג בפני הנוכחים את התרחיש החזוי לקרית טבעון וכפועל יוצא ממנו – את רמת ההכנות הנדרשות מן הישוב.

ההערכה היא כי היקפי הירי בכלל וגם לעבר הקריה, יהיו גדולים משמעותית מאשר במלחמת לבנון השנייה. סוכם כי הרשות, בסיוע פיקוד העורף, תיערך לתרחיש הייחוס שהוצג בפניה.