כלים

תושבי הכפר הפלסטיני בורקה בסיוע ארגון זכויות האדם "יש דין", הגישו עתירה המבקשת מבית המשפט הגבוה לצדק לבטל את צווי התפיסה הצבאיים המונעים מהם לשוב לאדמותיהם, למרות שפינוי ההתנחלות חומש התבצע לפני שש שנים במסגרת תוכנית ההתנתקות

ראש מועצת הכפר הפלסטיני בורקה ו-6 מתושביו עתרו הבוקר (יום ב') לבג"ץ, בדרישה שיורה לצה"ל ולמנהל האזרחי לבטל את צווי התפיסה הצבאיים המונעים מבעלי הקרקע הפלסטינים לשוב לאדמותיהם. זאת, לאחר שההתנחלות חומש, שהוקמה על הקרקעות באופן בלתי חוקי מלכתחילה, פונתה כבר ב- 2005 במסגרת תוכנית ההתנתקות.

העתירה, שהוגשה על-ידי עורכי הדין מיכאל ספרד, שלומי זכריה ואבישר לב מהצוות המשפטי של ארגון "יש דין", מבקשת מבית המשפט להורות לאלוף פיקוד מרכז ולמנהל האזרחי לנמק " מדוע לא יבוטלו צווי התפיסה ... ומדוע לא יושבו הזכויות והחזקה בקרקעות נשוא צווי התפיסה למי שהיו בעלי הזכויות ולמי שהיו המחזיקים בהן טרם התפיסה או ליורשיהם".

על פי הנטען בעתירה, הקרקעות, שעליהן נבנתה ההתנחלות חומש, נתפסו לצרכים ביטחוניים בשנת 1978. צרכים ביטחוניים אלה השתנו לאחר זמן קצר, ובמקום היאחזות הנח"ל במקום הוקמה התנחלות האזרחית אשר נודעה בשם "חומש". לאחר שפונתה ההתנחלות בשנת 2005, הפך השטח לשטח צבאי סגור לאזרחים ישראלים וצווי התפיסה לא בוטלו, למרות שהצורך המקורי לשמו הוצאו בטל.

כבר שש שנים – מאז פינוי ההתנחלות חומש - שהקרקעות ממשיכות להיות תפוסות לצרכים ביטחוניים, למרות שלא קיימים כאלה, ובעלי הקרקע מנועים מלגשת לאדמותיהם ולעבדן.

העותרים מסבירים בעתירתה, כי "הצורך הביטחוני "ההכרחי והדחוף" אינו קיים עוד. אין בשטח בסיס צבאי; בשל מיקומו ובשל פינוי היישובים הישראליים מהגזרה, הוא אינו מהווה כל אמצעי בטחון עבור יישובים אלה; לכל היותר מסיגי גבול ומפרי צווי שטח צבאי ישראלים מגיעים אליו מעת לעת."

עוד נכתב בעתירה כי "לצערם של העותרים ולקלונה של המדינה, המשיבים אינם משיבים את הקרקע אל בעליה וכך בעוד פורעי חוק, מקרב האוכלוסייה הכובשת ממשיכים לפקוד את המקום בחסות חולשת האכיפה ובניגוד לצווים המוצאים על ידי המשיבים עצמם, נמנעת מהבעלים ההנאה מקניינם." לפיכך, נטען בעתירה, "לאור סיומה של מטרת התפיסה, אין כל מנוס, שלא לומר קיימת החובה על המשיבים, להורות על בטלותם של צווי התפיסה, ולהשיב לעותרים את חזקה בקרקעותיהם כשהם נקיים מכל חפץ, כפי שהיו עובר לתפיסתם על ידי המשיבים."

עו"ד אבישר לב מהצוות המשפטי של יש דין מסביר כי "תפיסתם הצבאית של האדמות לצורך הקמת התנחלות מלכתחילה לא הייתה חוקית, וכאילו לא די בכך, גם לאחר פינויה לאחר למעלה מ-30 שנה, לא מצאו הגורמים הרלוונטיים לנכון להורות על השבת האדמות לבעליהם. כבר 34 שנים מנועים תושבי בורקה מלבצע שימוש בקניינם, ללא כל סיבה חוקית, כעת ניתן לקוות כי בית המשפט יורה על תיקון העוול והשבת האדמות לבעליהן החוקיים."