nudityח"כ הרב נסים זאב (ש"ס) פנה היום לשר התיירות, ח"כ סטס מיסז'ניקוב בדרישה לבטל את צילומי העירום של הצלם ספנסר טוניק, המתכונן להגיע לצלם צילומי עירום המוני בתל אביב ובים המלח, כפי שעשה ברחבי העולם. זאב אף יעלה את דרישתו לדיון במליאת הכנסת מחר. זאב מגדיר את התוכנית, שזכתה לתמיכת משרד התיירות, כ"התבהמות אומנותית"

הצלם המפורסם ספנסר טוניק יפרסם תמונות עירום מלא בישראל וזאת לאחר שהצליח לפרסם אלפי מתפשטים באוסטרליה, איטליה, ובריטניה והודיע כי הוא יגיע בקרוב לצלם תמונות עירום מלאות בנמל תל אביב ובים המלח. לצורך כך פרסם טוניק כי הוא מחפש ישראלים וישראליות המוכנים לדגמן בעירום מלא. טוניק ידוע בהצלחתו להביא אלפי מתפשטים ומתפשטות מול המצלמות וזוכה לסיקור תקשורתי נרחב ואף מגדיר את עצמו כציוני נלהב. לאחרונה פנה לעיריית ת"א לצלם, ובעירייה קבלו בברכה את בקשתו וביחד עם משרד התיירות נענו לבקשה. היעדים שנבחרו הם נמל ת"א וים המלח.

שר התיירות מסז'ניקוב הגיב ליוזמה באור חיובי, ואמר כי הוא "מאמין שהמצג האומנותי יתרום לחשיפתה של ישראל מזוית שונה וימצב אותה כיעד אטרקטיבי מודרני וליברלי ויתרום להגדלת התיירות אליה".

"אדוני השר, אני פונה אליך לעצור את התכנית הסוטה אשר באה להשחית את הערכים והמוסר של בני הנוער ולהפוך אותנו לסדום ועמורה. "כמעט לסדום היינו ולעמורה דמינו". ירידה מוסרית בקנה מידה כזאת שממסמסת את כל הרעיון הציוני שעל בסיסו קמה מדינת היהודים ולהופכה לתרבות קלוקלת של אנשים חטאים, להתפרקות ולהתבהמות." כותב הרב ניסים זאב, חבר הכנסת מש"ס, לשר התיירות, וממשיך: "בנוסף יש בזה פגיעה בקדושתה של ארץ ישראל ובאופיה הייחודי היהודי. כשר התיירות עליך מופקדת השמירה על ערכי ההיסטוריה, המורשת והתרבות היהודית ומניעת החדרת אומנות זנותית מתיוונת אשר גרמה להרס עמנו בעבר ותפגע בנו ח"ו בהווה. לסיום, אבקשך לפעול ללא דחוי לעצור את המשחית "האומנותי" הנ"ל ולמנוע את קיום התועבה. ובודאי שאין מקום למימון היוזמה הזוועתית והבלתי מוסרית מתקציב משרד התיירות."