פרשייה מסועפת הנחקרת בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בתיאום עם שוטרי משטרת ישראל, נחשפת לציבור: לפי החשדות הנבדקים, מסיג גבול, שמואל אבוחצירא, פלש למגרש בבעלות המדינה, בשטח של כ-1,500 מ"ר, בצמידות לבית העלמין תל רגב באיזור חיפה - והחל בביצוע קבורה באופן בלתי חוקי

פרשיית קבורה בלתי חוקית הנחקרת ע"י מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל מעלה חשדות למכירה בלתי מורשית של חלקות קבורה לציבור בבית העלמין תל רגב שבאזור חיפה. לפי החשדות מסיג הגבול, שמואל אבו חצירא, השתלט על קרקע ציבורית בשטח של כדונם וחצי באיזור בית העלמין תל רגב המשמש את מטרופולין חיפה, (חיפה, קריות, נשר, זבולון, בית עלמין צבאי ועוד) והחל לשווק באופן פרטי חלקות קבורה בקרקע שכלל איננה שייכת לו, תוך כדי הטעייה לכאורה של הציבור - כאשר הוא גורף את הרווחים לכיסו.

אבו חצירא הכשיר את הקרקע לקבורה ויצק בשטח תבניות קבורה מבטון, ואף הספיק לקבור בשטח גופות בקבורה בלתי חוקית, כאשר הוא מוכר חלקות קבורה למשפחות במטרה לגרוף ממון לכיסיו על חשבון הקרקע הציבורית.

אבו חצירא, שמכר את חלקות הקבורה באופן עצמאי, לא הסתפק בקרקע בשטח בית הקברות הנמצאת בבעלותו הפרטית, והחל להשתמש בקרקע ציבורית נוספת, המיועדת לקבורה, שאינה נכללת בשטחים שרכש, שם מכר חלקות שלא כחוק - ככל הנראה ללא ידיעת המשפחות שרכשו ממנו שטחי קבורה בתמימות. בטרם אותרה הפלישה ע"י מפקחי הרשות הספיק אבו חצירא לקבור בשטח הציבורי לפחות גופה אחת, ככל שידוע בשלב זה.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד אבו חצירא תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל, והחלו בהכנות לפינוי הפולש מתוקף חוק מקרקעי ציבור. בינתיים הוציא אבו חצירא צו מניעה זמני בבית המשפט כנגד כוונת הרשות לפנותו.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל נערכים לפנות את הקרקע לאחר פקיעת צו המניעה הזמני. לפי התכנון, הקברים בהן נקברו גופות בפועל לא יפונו בשלב זה, מטעמי כבוד המת.

שי קרפ סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מפקחי רמ"י מבצעים עבודתם יום יום שעה שעה במלוא המוטיבציה אך גם אנו מופתעים מתופעות מוזרות של פולשי קרקע המשתלטים על הקרקע הציבורית. לא ניתן לדמיין את כאבן של המשפחות האבלות שיקיריהן המנוחים שורבבו לפרשה הזאת באופן כל כך בלתי הגון, וזאת למען בצע כסף ותוך הפרת החוק וביזוי כבוד המת. ככל שהדבר תלוי בנו אבו חצירא יטופל במלוא חומרת הדין".