לאחר שבשבוע שעבר נחשפה פרשיית הקבורה הבלתי חוקית בבית העלמין תל רגב, תביעה חדשה שהוגשה ע"י רשות מקרקעי ישראל נגד שמואל אבו חצירא, החשוד בפלישה לאדמות המדינה וקבורה בלתי חוקית בתל רגב, שופכת אור על מקרה נוסף של קבורה בלתי חוקית בו מעורב אבו חצירא לפי החשד, והפעם בבית העלמין כפר סמיר, בו לפי החשד קבר אבו חצירא בניגוד לחוק לפחות 6 נפטרים

לפי ממצאי חקירה שנוהלה ע"י מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, המתוארים בתביעה לסילוק יד שהוגשה נגד אבו חצירא בבית משפט השלום בחיפה, פלש אבו חצירא, עובד חברה קדישא בחיפה, לשטח של כ- 500 מ"ר בשולי בית הקברות כפר סמיר.

אבו חצירא השתלט על שטח, אדמות מדינה המיועדות לשמש כדרך מעבר לנוחיות באי בית הקברות, הכשיר אותו לקבורה ושיווק בו חלקות קבורה באופן פיראטי. ככל הידוע למפקחי רשות מקרקעי ישראל, נקברו בשטח באופן בלתי חוקי לפחות 6 נפטרים - ככל הנראה של מנוחים תושבי חוץ שמשפחותיהן רכשו בתמימות חלקות מאבוחצירא, באמונה כי מדובר בקבורה חוקית ומוסדרת.

בדיון בתביעת רשות מקרקעי ישראל לסילוק ידו של אבוחצירא מהשטח אליו פלש בניגוד לחוק, שהתקיים בבית משפט השלום בחיפה, הורה בית המשפט על צו מניעה זמני, עד לסיום הדיון בתביעה, האוסר על אבוחצירא לבצע כל פעולה בשטח אליו פלש תוך כדי ביצוע עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור,המהווה עבירה פלילית .

כזכור, בשבוע שעבר נחשפה פרשיית קבורה בלתי חוקית במעורבותו של אבו חצירא בבית העלמין תל רגב, בית עלמין אחר בצפון, בו השתלט אבו חצירא על שטח של כ-1500 מ"ר בבעלות המדינה, בו בוצעה קבורה אחת. לפי החשדות הנחקרים אבו חצירא החל לשווק באופן פרטי חלקות קבורה בקרקע שכלל איננה שייכת לו, תוך כדי הטעייה לכאורה של הציבור - כאשר הוא גורף את הרווחים לכיסו.

אבו חצירא הכשיר את הקרקע לקבורה ויצק בשטח תבניות קבורה מבטון, ואף הספיק לקבור בשטח בקבורה בלתי חוקית, כאשר הוא מוכר חלקות קבורה למשפחות במטרה לגרוף ממון לכיסיו על חשבון הקרקע הציבורית.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל נערכים לתפוס את הקרקע עליה השתלט אבו חצירא בבית העלמין כפר סמיר לאחר הכרעת בית המשפט. לפי התכנון, הקברים בהן נקברו המתים לא יפונו בשלב זה, מטעמי כבוד המת.

שי קרפ סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "אנחנו עוסקים בחקירת מעלליו של אבוחצירא כבר זמן מה, ומעת לעת מתגלה מידע שמקדם את החקירה אל נקודת שפל חדשה. לכאורה התנהל כאן עסק פלילי של מכירת חלקות קבורה בהונאה ופלישה לאדמות מדינה בהיקף רחב. אנו קוראים לציבור לבדוק היטב לפני רכישת חלקת קבורה ולברר את הבעלות וייעוד הקרקע במועצות הדתיות בטרם רכישה. לצערנו נראה כי עד מיצוי החקירה נגד אבוחצירא יישפכו עוד הרבה מאוד דמעות של משפחות אבלות שבוצע נגדן מעשה נבלה".