לאחר שבימ"ש דחה את הבקשה שהוגשה לביטול ההריסה פינו היום מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל את יציקות הבטון המיועדות לקבורה שנעשו בשטח בבית העלמין תל רגב אליו פלש מסיג גבול, שמואל אבוחצירא. אבוחצירא, לטענתו, עובד חברה קדישא לשעבר, פלש למגרש בבעלות המדינה, בשטח של כ1500 מ"ר, בצמידות לבית העלמין תל רגב באיזור חיפה - והחל בביצוע קבורה באופן בלתי חוקי. קבר בו כבר בוצעה קבורה במתחם לא פונה מטעמי כבוד המת למרות שהוצב בניגוד לחוק על אדמות מדינה

פינוי היציקות שנעשו בקרקע כהכנה לקבורה הוא שלב נוסף בטיפול של מפקחי רשות מקרקעי ישראל ושוטרי משטרת ישראל בפרשיית קבורה בלתי חוקית שנחשפה בראשית השנה, ובמסגרתה נחקרים חשדות לקבורה בלתי חוקית ומכירה בלתי מורשית של חלקות קבורה לציבור בבתי העלמין תל רגב וכפר סמיר שבאזור חיפה.

כזכור, לפי החשדות הנחקרים, מסיג הגבול שמואל אבו חצירא, השתלט על קרקע ציבורית בשטח של כדונם וחצי באיזור בית העלמין תל רגב המשמש את מטרופולין חיפה, (חיפה, קריות, נשר, זבולון, בית עלמין צבאי ועוד) והחל לשווק באופן פרטי חלקות קבורה בקרקע שכלל איננה שייכת לו, תוך כדי הטעייה לכאורה של הציבור - כאשר הוא גורף את הרווחים לכיסו.

אבו חצירא הכשיר את הקרקע לקבורה ויצק בשטח תבניות קבורה מבטון, ואף הספיק לקבור בשטח גופות בקבורה בלתי חוקית, כאשר הוא מוכר חלקות קבורה למשפחות במטרה לגרוף ממון לכיסיו על חשבון הקרקע הציבורית.

אבו חצירא, שמכר את חלקות הקבורה באופן עצמאי, לא הסתפק בקרקע בשטח בית הקברות הנמצאת בבעלותו הפרטית, והחל להשתמש בקרקע ציבורית נוספת, המיועדת לקבורה, שאינה נכללת בשטחים שרכש, שם מכר חלקות שלא כחוק - ככל הנראה ללא ידיעת המשפחות שרכשו ממנו שטחי קבורה בתמימות. בטרם אותרה הפלישה ע"י מפקחי הרשות הספיק אבו חצירא לקבור בשטח הציבורי לפחות גופה אחת, ככל שידוע בשלב זה.

במקביל מטפלת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל במקרה נוסף, בבית העלמין כפר סמיר. גם שם, לפי החשדות הנדונים בבית המשפט, פלש אבוחצירא לאדמות מדינה והקים חלקות קבורה ללא היתר.

בעת חשיפת הפרשה הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל נגד אבו חצירא תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. היום, לאחר שבימה"ש דחה את הבקשה לביטול צו ההריסה שהגיש אבו חצירא, פינו המפקחים את הפולש מתוקף חוק מקרקעי ציבור, והחזירו את הקרקע לקדמותה - פרט לשני הקברים בהם לפי החשד ייתכן שכבר בוצעה קבורה, שהושארו ללא פגע מטעמי כבוד המת.

שי קרפ סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "פרשיית הקבורה הבלתי חוקית שנחשפה ע"י מפקחי הרשות כנראה עדיין לא הסתיימה, והרשויות ממשיכות לעשות את עבודתן בחקירת המקרה ואכיפת החוק. אנו קוראים לציבור לא לשים את כספו על קרן הצבי ולבדוק היטב במשרדי המועצה המקומית את החוקיות של חלקות קבר המוצעות לו".