זו פעם שנייה השנה שעיריית רמת השרון (באמצעות קבלן מטעמה) פולשת לאדמות מדינה, ללא היתר וללא אישור, כשהיא עוברת בכך על החוק האוסר הסגת גבול במקרקעי ציבור, שעונשו עד שנה מאסר בפועל. ראש החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "עיריית רמת השרון הפכה לפולשת סדרתית, ננקוט בצעדים"

כלים

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל פינו פלישה לאדמות מדינה באיזור הוד השרון. מסיג הגבול התגלה כלא אחר מאשר קבלן הפועל מטעם עיריית רמת השרון, שפלש למגרש בבעלות המדינה בהיקף של כ- 2 דונם.

מסיג הגבול השתמש בקרקע הציבורית, המיועדת לחקלאות, ללא היתר או אישור, והציב עליה קונטיינרים, חומרי בניין, משטחים, ועוד, כשהוא פועל בשליחותה של עיריית רמת השרון.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו את הפלישה בראשית החודש, מתוקף צו סילוק פולשים, בליווי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. הקרקע הוחזרה למאגר הקרקעות הציבורי, ולקבלן ניתנה אורכת זמן לפנות את חומרי הבנייה שלו מהקרקע בעצמו, בפיקוח מפקחי הרשות. כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך בו תשקול הרשות את פעולותיה מול עיריית רמת השרון לאור המקרה החמור.

כזכור, ביולי השנה, פינו מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל חניון בלתי חוקי שהוקם ע"י עיריית רמת השרון, ללא היתר ובניגוד לחוק, על שטח בהיקף של כ-8000 מ"ר בבעלות המדינה. במסגרת בירור הפרשה הגישו מפקחי רמ"י תלונה למשטרה כנגד עיריית רמת השרון, שהורתה על בניית חניון לצד מגרש כדורגל בשטח שנמצא בבעלות המדינה, זאת ללא האישור המתאים. השטח פונה באמצעות ציוד מכני הנדסי והוחזר למאגר הקרקעות הציבורי.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "כאשר עבריין קרקע פולש לקרקע, מפונה, וחוזר ומוסיף לפלוש מבלי להפיק לקחים, אנחנו מתחילים להתייחס אליו כאל פולש סדרתי. מעולם לא דמיינתי שניאלץ לצרף לרשימה הלא מכובדת הזאת גם את עיריית רמת השרון, אבל זה מה שקרה לצערי. קשה להאמין שעירייה פולשת לקרקעות המדינה פעמיים בחצי שנה, ולמרות שמפנים אותה, חוזרת ומוסיפה לפלוש. ההתעקשות של העירייה להמשיך ולצפצף על החוק גורמת למצב אבסורדי, בו, מצד אחד, מממנים כספי הציבור בתקציב רמת השרון עבודות בלתי חוקיות, ומצד שני כספי הציבור בתקציב רשות מקרקעי ישראל מבוזבזים כדי להרוס את אותן עבודות, והציבור מפסיד פעמיים. מישהו צריך לתת על כך את הדעת ומישהו צריך לתת על כך את הדין, ואנו ננקוט בצעדים המתאימים כדי לוודא שכך יהיה".