לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א, אשר תפתח באופן רשמי ביום ד' הקרוב, ה- 1.09.10, הציג שר החינוך, גדעון סער, סקירה בפני הממשלה במסגרתה הודיע כי שנת הלימודים הקרובה במערכת החינוך תהא בסימן השפה העברית

שר החינוך, גדעון סער, הציג את יעדי מערכת החינוך לשנת הלימודים הקרובה, בהם : חיזוק לימודי הליבה באמצעות תוספת של עשרות אלפי שעות, העמקת החינוך לערכים, מאבק באלימות, הוספת מקצוע לימוד "תרבות ומורשת ישראל", שיפור ההישגים הלימודיים תוך ניצול מקסימאלי של זמן הלימוד, יישום התכנית- התאמת מערכת החינוך למאה ה – 21, המשך יישום הרפורמה "אופק חדש", הגדלת מספר התלמידים בחינוך הטכנולוגי- מקצועי.

במסגרת הצגת הסקירה בממשלה הדגיש שר החינוך, כי בכל התחומים קיימות תכניות עבודה בהן מפורטים מדדי ביצוע והצלחה במטרה להבטיח הצלחתן ולהפעילן בצורה יעילה. עוד ציין שר החינוך, כי הנתונים המציגים עלייה באחוז הזכאות לבגרות וירידה ברמת האלימות מעידים על הכיוון החיובי של מערכת החינוך ועל כך שיש להמשיך ולפעול לחיזוק מגמות אלה.

ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, אמר בתום הסקירה : "ניכר כי יש שינוי במערכת החינוך ואני מבקש לחזק את שר החינוך שימשיך בדרכו הממוקדת והערכית". ראש הממשלה הדגיש בדבריו את החשיבות שהוא מייחס לדגשים שהוצגו על ידי שר החינוך בתחומים : הישגיות המלווה במדידה, חיזוק מקצועות הליבה והקניית מיומנויות אלה בקרב התלמידים במערכת, ערכים אישיים, חברתיים ולימודיים.