רק 40 מתוך 244 יישובים ברחבי הארץ מקבלים שירות מהרשות לשיקום האסיר עקב מגבלה תקציבית קשה במיוחד - ועדת הפנים של הכנסת תתכנס מחר לדיון מיוחד בנושא. הרשות לשיקום האסיר, הפועלת מתוקף חוק הרשות לשיקום האסיר היא הגוף היחיד בארץ העוסק בשיקומו של האסיר לאחר שחרורו מהכלא ובשילובו חזרה בחברה. לצורך זה מפעילה הרשות יועצי שיקום בכלא ורכזי שיקום בקהילה, האחראים על בניית תוכניות השיקום, וכן על ליווי צמוד של האסיר המשוחרר לאורך כל תהליך השיקום.

הרשות לשיקום האסיר ממשיכה, למעשה, באופן ישיר את ההכנה לשיקום שמבצע השב"ס בעוד האסיר שוהה בכלא, ומכאן נובעת החשיבות הגדולה של עיקרון הרצף הטיפולי, המחייב המשך טיפול ישיר באסיר מרגע שיצאת את כותלי בית הסוהר. מחקרים מראים כי הטיפול במסגרת קהילתית בארץ הראה תוצאות יעילות במיוחד, כאשר הסתמן רצידיביזם (מועדות חזרה לכלא) של כ-16% מהמשוקמים בלבד בעוד שהנתונים הכלליים ברחבי העולם מצביעים על רצידיביזם של כ- 62% מהאסירים שעברו שיקום בקהילה.

אף על פי שהחוק, אשר מתוקפו פועלת הרשות, דורש מתן שירותי שיקום לאסירים משוחררים ברחבי הארץ בכלל היישובים, אין ביכולתה של הרשות לעמוד בדרישה זו משום שהתקציב הדרוש ליישום חוק זה לא הוענק לרשות. וכך, עקב תקציב זעום במיוחד אשר מתוקפו היא פועלת, תקציב המהווה פחות מ-10% מהתקציב המוקצה לשב"ס לטיפול להכנה לשיקום, יש בידה של הרשות לספק שירותיה רק ל-16% מהישובים בישראל דבר הקוטע פעמים רבות את הרצף הטיפולי שהחל בכלא. כמו כן, הבעיה התקציבית הקיימת מביאה פעמים רבות למצב אבסורד המונע שחרורם המוקדם של אסירים מהכלא (אסירים אשר זוכו בהתנהגות טובה), עקב אי יכולת של הרשות לשקמם ביישוב אליו הם שייכים.

מהרשות לשיקום האסיר נמסר כי הפרדוקס בו נתונה הרשות הינו בלתי נתפס: מחד פועלת הרשות על תקציב זעום, המאפשר לה לספק שירותיה באופן חלקי ומוגבל- מה שלמעשה יגרום בהמשך ליותר ויותר אסירים, אשר לא עברו תהליך שיקום, לחזור לכותלי בית הסוהר. מנגד, חזרתם של האסירים לבית הסוהר- פירושה בזבוז משאבי המדינה- אותם משאבים שמלכתחילה יכלו להיות מופנים לרשות ולמנוע את הריטואל החוזר הזה.

מחר, יום ג' ה-2.03 בשעה 9:30, תתכנס ועדת הפנים של הכנסת לדון בנושא הרשות לשיקום האסיר. בוועדה יציג מנכ"ל הרשות- ד"ר חיים איילון, את חזונה, ייעודה ובעיותיה הרבות של הרשות.