בעקבות עתירות לבג"ץ בדרישה לקצר את תקופות המעצר בשטחים, הודיעה אתמול הפרקליטות על כוונות לתיקון החקיקה הצבאית באופן שיקצר את משך הזמן בו ניתן יהיה להחזיק במעצר פלסטינים תושבי השטחים ללא ביקורת שיפוטית. בג"ץ ידון בעתירות ביום רביעי, 12 בינואר בשעה 9:00

הדיון בעתירת האגודה לזכויות האזרח, שהוגשה על ידי עו"ד לילה מרגלית בשם האגודה, יש דין והוועד נגד עינויים, אוחד עם עתירה נוספת שהוגשה באותו נושא, על ידי עו"ד סמדר בן נתן מטעם משרד האסירים ברשות הפלסטינית.

בעתירת עומדת עו"ד לילה מרגלית מהאגודה לזכויות האזרח על הפערים בין ישראלים החיים בשטחים, עליהם חלה החקיקה האזרחית הישראלית, לבין פלסטינים, עליהם חלה חקיקה צבאית. העותרים דורשים לקצר את משך הזמן בו מותר להחזיק פלסטינים במעצר ללא ביקורת שיפוטית ולהשוות אותו לתקופות החלות על אזרחים ישראליים החיים אף הם בגדה המערבית - מכוח הזכות לשוויון, המשפט הבינלאומי החל בשטחים, החובה להימנע ממעצרים שרירותיים והחובה למנוע עינויים וחקירות בלתי הוגנות.

כך כותבת עו"ד מרגלית במבוא לעתירה: "שני אנשים תושבי אזור חברון מתקוטטים בתוך שטח הגדה המערבית ונעצרים. אחד מהם, יהודי תושב קרית ארבע, נחקר מיד בידי שוטר ומובא כבר למחרת בבוקר לדיון בבית משפט השלום בירושלים. בדיון, בית המשפט מחליט להורות על שחרורו בתנאי ערובה; אין מדובר בתיק חמור במיוחד, והנאשם טוען להגנה עצמית. השני, פלסטיני תושב חברון, נעצר למשך שמונה ימים תמימים לפני הבאתו בפני שופט צבאי. הוא נחקר, הלכה למעשה, רק פעם אחת במהלך תקופה זו."

לדברי עו"ד לילה מרגלית, "הדרישה שלנו איננה למנוע מעצרים נחוצים, אלא להקנות לפלסטינים בשטחים את אותן זכויות בהליך הפלילי שישראלים בשטחים נהנים מהן. במהותן, הדרישות שלנו נוגעות להפסקת האפליה בחוק בין ישראלים בשטחים לפלסטינים, להידוק הפיקוח השיפוטי על מעצרם של אנשים, להבטחת הליך פלילי הוגן ולמניעת פגיעות שרירותיות בזכויות אדם בסיסיות, דוגמת עינויים."

עו"ד מרגלית מסכימה כי לשינויים המוצעים על ידי הפרקליטות עשויה להיות השפעה חשובה על אופן ניהול ההליך הפלילי מול תושבי השטחים הנתונים לדין הצבאי הישראלי, אך מציינת כי המבחן האמיתי יהיה ביישומם בפעל.