שביתת הרופאים צפויה להחריף בשבוע הקרוב, וחולים רבים נותרים מבולבלים. האם יתקיימו בשבוע הקרוב טיפולי פוריות? ודיאליזות? מה לגבי ניתוחים לא דחופים? כל התשובות מופיעות במסמך שהפנתה ההסתדרות הרפואית לבתי החולים והגיע למערכת thepulse מופיעים הצעדים הארגוניים שיינקטו בשביתת הרופאים בשבוע הבא, מיום 31.7.2011 עד ליום 6.8.2011

כלים

יום א' 31.7.2011 – שביתה כללית במתכונת שבת בבתי החולים.

קרי – בית החולים עובד במתכונת שבת – חדרי מיון, חדרי ניתוח, טיפול נמרץ, פגיות, דיאליזות עובדים כמו ביום שבת. מרפאות החוץ בבתי החולים סגורות. מכונים של בתי החולים נותנים מענה רק במקרים דחופים. אשפוז יום סגור.

טיפולים אונקולוגיים נמשכים )במידה והטיפולים החלו לפני יום השביתה/עיצומים, קרי, באמצע פרוטוקול, אזי יתקיימו כמתוכנן ; במידה ותוכננה התחלת טיפול חדש ליום השביתה/עיצומים, קרי, טרם החל הטיפול, אזי יופנו לוועדת חריגים ; לא יתקבלו ביקורים במרפאות למטרות שאינן טיפולים, לדוגמה תורים שהוזמנו למטרות ביקורת וכו'( ;טיפולי IVF )טיפולי פוריות( ודיאליזות מתוכננות מתקיימים. מרפאות הקהילה ומכונים בקהילה עובדות כסדרן.

יום ב' -1.8.2011- בחדרי הניתוח בבתי החולים יתבצעו רק ניתוחים דחופים וניתוחים אונקולוגיים. כל מרפאות החוץ, מכונים ואשפוז יום עובדים כסדרם. בחדרי הניתוח מבוצעים ניתוחים אונקולוגיים, ניתוחים דחופים, ניתוחי טראומה וכל הפעולות המבוצעות בשישי-שבת. טיפולי IVF )טיפולי פוריות(, טיפולים אונקולוגיים ודיאליזה עובדים. מרפאות הקהילה, מכונים בקהילה עובדים כסדרם.

יום ג' -2.8.2011 שביתה של מרפאות החוץ, אשפוז יום והמכונים בבתי החולים. כל חדרי הניתוחים וכל השירותים לחולים מאושפזים עובדים כסדרם. מרפאות החוץ של בתי החולים, אשפוז יום והמכונים סגורים לחולים מהקהילה ופתוחים לחולים מבתי החולים. טיפולי IVF )טיפולי פוריות(, טיפולים אונקולוגיים ודיאליזה עובדים. כל מרפאות הקהילה והמכונים בקהילה, עובדים כסדרם.

יום ד' 3.8.2011 – בחדרי הניתוח בבתי החולים יתבצעו רק ניתוחים דחופים וניתוחים אונקולוגיים. כל מרפאות החוץ, מכונים ואשפוז יום עובדים כסדרם. בחדרי הניתוח מבוצעים ניתוחים אונקולוגיים, ניתוחים דחופים, ניתוחי טראומה וכל הפעולות המבוצעות בשישי-שבת. טיפולי IVF )טיפולי פוריות(, טיפולים אונקולוגיים ודיאליזה עובדים. מרפאות הקהילה, מכונים בקהילה עובדים כסדרם.

יום ה' 4.8.2011 - שביתה של מרפאות החוץ, אשפוז יום והמכונים בבתי החולים. כל חדרי הניתוחים וכל השירותים לחולים מאושפזים עובדים כסדרם. מרפאות החוץ של בתי החולים, אשפוז יום והמכונים סגורים לחולים מהקהילה ופתוחים לחולים מבתי החולים. טיפולי IVF )טיפולי פוריות(, טיפולים אונקולוגיים ודיאליזה עובדים. כל מרפאות הקהילה והמכונים בקהילה, עובדים כסדרם.

יום שישי 5.8.2011 - עבודה כסדרה מתכונת שבת.

יום שבת 6.8.2011 - עבודה כסדרה מתכונת שבת.

בהודעת ההסתדרות הרפואית לבתי החולים נכתב כי: "ועדות החריגים ימשיכו בפעולתן וניתן יהיה להביא בפניהן, פניות לפתרון מצבים מיוחדים. הר"י תנחה את ועדות החריגים למנוע ככל הניתן נזק לציבור. במקרה השבתה/עיצומים אנו מבקשים מהרופאים להיערך ולבטל תורים מראש, על מנת להימנע מזימון חולים שימתינו לשווא. הצעדים האמורים יתבצעו ככל שלא תושג פריצת דרך בישיבות המו"מ, ובמידה ולא ייחתם הסכם בין הר"י ובין המעסיקים עד אז."