שר הרווחה, משה כחלון, בממשלה: משרד הרווחה יפתח בהיערכות חירום להתמודדות עם נזקי השביתה וטיפול במצבי הסיכון שעשויים לנבוע ממנה. השר כחלון: "לצד המאמצים הרבים להביא לסיום השביתה מהר ככל הניתן,  כל עובדי המשרד, שאינם עובדים סוציאליים, הונחו להגביר עירנותם בכל הקשור לטיפול באוכלוסיות שבתחום טיפולם"

כלים

שר הרווחה והשירותים החברתיים, משה כחלון, דיווח הבוקר לראש הממשלה ולשרים, בישיבת הממשלה, כי במקביל לנסיונות והמאמצים להביא לסיום השביתה מהר ככל הניתן, משרד הרווחה נערך במתכונת חירום כדי להתמודד עם נזקי השביתה ולטפל במצבי הסיכון המיוחדים שעשויים לנבוע ממנה.

בדיווח לממשלה מסר  השר כחלון כי, בכדי לתת מענה מירבי לטיפול במקרים בהם נשקפת סכנת חיים או סיכון לגרימת נזק בלתי הפיך, משרד הרווחה הקים צוות חירום מיוחד, בראשות מוטי וינטר, סמנכ"ל לשירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה. צוות זה יפעל באופן ישיר ושוטף מול איגוד העובדים הסוציאליים ומול הנהלת המשרד לצורך מתן מענה מיידי לטיפול במצבי חירום.

עוד מסר השר כחלון כי, עובדי המשרד, שאינם עובדים סוציאליים בכל המטות והלשכות במשרד, המנקזים את הטיפול בפניות ציבור, הונחו להודיע בזמן אמת על כל פנייה ובקשה לסיוע מצד האזרחים. פניות אלו מועברות לטיפול מהיר באמצעות לשכת מנכ"ל המשרד.

יצוין, כי הבוקר כינס מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ, ישיבת הנהלה מיוחדת, לחידוד הנהלים וטיפול בפניות בתקופת השביתה.  בישיבה הנחה המנכ"ל את הסמנכ"לים במשרד לבחון את פעילות המסגרות הפרטיות והציבוריות הפועלות על פי הסדרים של חוזים עם המשרד.