כלים

מחזור ז' 2010 של קורס פיקוד ומטה של שירות בתי הסוהר הגיעו לסיור במצפור שבמגדל אשכול באוניברסיטת חיפה, משם השקיפו על פארק הכרמל, שבוע לאחר השריפה הגדולה בה איבדו 37 מחבריהם באסון האוטובוס. חלק מחניכי קורס הפו"מ היו המפקדים הישירים של הצוערים שנהרגו בשריפה

shabasלדברי סגן גונדר ערן פייר, מפקד הקורס, היה חשוב לו ולחניכים לסגור את הקורס בסיור באזור הכרמל.

"חניכי קורס הצוערים כתבו בסוף הקורס שלהם, 'סוף המסע, תחילת האתגר'. זה היה הציווי שלהם ואנחנו ממשיכים את הציווי הזה", אמר.