מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו אמש למשטרת ישראל בקשה לקבלת סיוע משטרתי לפינוי החברה הקבלנית רמי שבירו מאדמות המדינה אליה פלשה החברה בקו הגבול בין רמת השרון להוד השרון. הבקשה הועברה לאחר שברשות נחתם ונכנס לתוקף צו סילוק פולשים כנגד החברה, לפיו פלישת החברה לאדמות המדינה תפונה לפי החוק, עד ל- 19 ביולי.

הבקשה הוגשה למשטרה לאחר שחברת שבירו לא צייתה לצו הפינוי שהוגש לה על ידי הרשות באפריל, לפיו החברה הייתה אמורה להתפנות בעצמה עד ה-19 למאי, והותירה את המבנים במקום בניגוד לחוק. צו סילוק הפולשים אושר על ידי ראש החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, ישראל סקופ, והוגש ע"י מפקחי הרשות לתחנת גלילות של המשטרה. כעת ממתינים מפקחי הרשות לתשובת המשטרה על מועד ביצוע הפינוי.

כזכור, החברה הקבלנית "רמי שבירו בנייה והשקעות בע"מ" זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת 168 יחידות דיור ברמת השרון, אך חרגה מהקרקע שהוקצתה והחלה בהקמת משרד המכירות של הפרויקט על אדמת מדינה שכלל לא הוקצתה לה. מפקחי הרשות הגישו למשטרה תלונה כנגד החברה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

מפקחי הרשות הודיעו לחברה כי היא עוברת על החוק ועלייה לפנות את הקרקע ואף מסרו לה התראה רשמית, המורה לה לפנות לאלתר את הקרקע אליה פלשה ולהחזירה לקדמותה. החברה אכן הפסיקה את העבודות ופינתה את השטח, אך ימים ספורים לאחר מכן נדהמו מפקחי הרשות לגלות כי החברה העבירה את המשרד המתוכנן לשטח אחר – אשר אף הוא לא הוקצה לה.

משרד המכירות החדש הוקם בניגוד לחוק, על שטח של כ- 300 מ"ר אותו הכשירה חברת רמי שבירו שאף נטעה בו עצים. הקרקע הפלושה הינה בבעלות המדינה ומהווה שטח פתוח ללא ייעוד בקו הגבול בין רמת השרון להוד השרון באיזור תע"ש, כאשר חציה בתחומה של הוד השרון וחציה בתחומה של רמת השרון.

מפקחי הרשות פנו מיידית לקבלן והתריעו כי עליו לפנות את הקרקע לאלתר או שיינקטו נגדו צעדי אכיפה. "מדובר בקרקע השייכת לציבור כולו והפלישה אלייה היא מעשה פלילי וחמור. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ערוכים לבצע את תפקידם בשמירה על קרקעות המדינה, נפעל כנגד כל פלישה וכנגד כל מסיג גבול ללא הבדל או אבחנה, לפי החוק והוראות הממשלה ובתי המשפט" אומר עמיר גילת, מנהל מרחב מרכז בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

במקביל, נערכים ברשות מקרקעי ישראל, בתיאום עם פרקליטות המדינה, להגיש נגד "רמי שבירו" תביעה כספית, בה תידרש להחזיר לקופת המדינה גם את עלויות הפינוי, הכוללות את עלויות כוח האדם והציוד המכני, וגם תשלום רטרואקטיבי של דמי השימוש בקרקע.