מפקחי רשות מקרקעי ישראל איתרו פלישה לקרקעות המדינה של חברת "גרר אסולין", נגדה הוציאה רשות מקרקעי ישראל שלושה צוי פינוי בעבר. החברה פולשת באופן סידרתי לאדמות המדינה הסמוכות למשרדיה בהוד השרון, ומחנה בהן רכבים אותם גררה ומבנים יבילים. הקרקע אליה פלשה החברה מתוכננת ודרושה לסלילת כביש פנימי המתוכנן באיזור התעשייה מגדיאל. כנגד החברה הוגשה תלונה למשטרה ונמסרה לה התראה שאם לא תציית לה ותפנה את הקרקע בעצמה, תפונה לפי החוק וינקטו נגדה פעולות נוספות

כלים

"גרר אסולין", חברת שירותי גרירה המספקת בין היתר שירותי גרירה למשטרת ישראל, אותרה לאחרונה ובפעם הרביעית ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל כאשר היא חורגת מהקרקע שהוקצתה לה ופולשת לאדמות המדינה באזור התעשייה מגדיאל בהוד השרון, לשטח בהיקף של כ- 3,000 מ"ר.

החברה, נגדה הוציאו מפקחי הרשות 3 צווי סילוק פולשים בעבר, פלשה מספר פעמים לקרקע הסמוכה למשרדיה, משתמשת בו לצרכיה, ובכך מעכבת תכנון לסלילת כביש פנימי באיזור התעשייה.

בעבר ניסתה "גרר אסולין" להציב בכניסה לקרקע אליה פלשה שער, שפונה בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי הרשות. השטח נחסם ע"י מפקחי הרשות בסוללת עפר כדי למנוע את הפלישות החוזרות, אך החברה פרצה את סוללת העפר וחזרה לפלוש לשטח.

"החברה משחקת במשחק "חתול ועכבר" עם החוק – בכל פעם היא פולשת לאדמות המדינה וכאשר היא מקבלת צו פינוי היא מפנה את השטח – ואז שבה ופולשת אליו. זוהי הפעם הרביעית שאנחנו פועלים נגד פלישתה של החברה אשר עושה שימוש בניגוד לחוק בשטחי מדינה לצורך חניון לצי התחבורה שלה ולרכבים אותם היא גוררת." אומר עמיר גילת, מנהל מרחב מרכז בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

מפקחי הרשות הודיעו לחברה כי עלייה לפנות את הקרקע ואף מסרו לה התראה לפינוי השטח בתוך 30 יום לפני הוצאת צו סילוק פולשים, עוד התריאו בפני החברה כי פינויה על ידי המדינה יגרור הגשת תביעות כספיות בהן תידרש להחזיר לקופת המדינה גם את עלויות הפינוי, הכוללות את עלויות כוח האדם והציוד המכני, וגם תשלום רטרואקטיבי של דמי השימוש בקרקע.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד החברה תלונה למשטרה בגין הסגת גבול, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל. אם החברה לא תפנה את הקרקע בעצמה, מפקחי הרשות נערכים לפתוח בפעולות אכיפה בסיומן הקרקע תפונה בליווי המשטרה.