ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי, פלש בניגוד לחוק לאדמות מדינה הסמוכות לביתו בפורדיס. זוהי הפעם השנייה בה מאתרים מפקחי רשות מקרקעי ישראל את מרעי כאשר הוא פולש לקרקעות המדינה הצמודות לביתו. מדובר בעבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. בעקבות איתור הפלישה, מסרו המפקחים צו סילוק פולשים למרעי והגישו נגדו תלונה למשטרת זיכרון יעקב. בשנת 2012 נתפס מרעי לראשונה כשהקים פרגולה וסוכת גפנים והרחיב את חצרו על חשבון הקרקע הציבורית. הוא נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

לאחרונה נתפס מרעי בשנית פולש לקרקעות מדינה הצמודות לביתו ללא היתר ובניגוד לחוק. מרעי נתפס כאשר הוא פולש לשטח שיעודו מגרש למגורים, בגודל של כ- 600 מ"ר במרכז הכפר פורדיס, הקרקע מיועדת לשיווק למגורים לתושבי פורדיס. ראש המועצה תפס את השטח והציב עליו מבנה יביל המשמש למגורי שומרים, מבנה קבע מחופה עץ ומצלמות אבטחה – כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק. מרעי טען כי פלש לשטח בעקבות איומים על חייו.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד ראש מועצת פורדיס תלונה במשטרה. בנוסף, מסרו המפקחים למרעי צו סילוק פולשים, המורה לו לפנות את הקרקע תוך 30 יום, ובמידה ולא יעשה כן, יפונה בליווי המשטרה וייתבע להשיב לקופה הציבורית את הוצאות הפינוי לרבות עלויות הפעלת ציוד מיכני, כוח אדם אבטחה ועוד.

כעת ממתינים ברשות מקרקעי ישראל לחלוף התקופה שהוקצבה למרעי לפנות בעצמו את השטח לפי הצו. במידה ומרעי לא יפנה את הקרקע בפרק הזמן שנקבע, תעביר החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בקשת סיוע לביצוע פינוי למשטרת זיכרון יעקב.

כאמור לעיל, בעבר תפסו מפקחי הרשות את מרעי כשהוא פולש לשטח שליד ביתו, מגרש בשטח של כ- 600 מטר, בו בנה מרעי פרגולה וסוכת גפנים, הכשיר דרך גישה לבית, והשתמש בו לאחסנת ציוד פרטי. מרעי נאלץ לפנות את המגרש, לאחר הליכים משפטיים שניהל מולו מינהל מקרקעי ישראל. לאחר פסק דין שהתקבל נגד מרעי הוא נאלץ לפנות את הקרקע בעצמו, בשנת 2012.

מנהל מרחב שמירה צפון- חיפה של רשות מקרקעי ישראל, ערן ליבנה, אומר: "מדובר במקרה של פלישות חוזרות ונשנות מצד ראש רשות מקומית, לקרקע שאמורה לשמש למגורים לתושבי פורדיס. אין לקבל את טענתו של מרעי לפיה הקים את המבנה על השטח הציבורי בשל האבטחה שנדרשת עליו, מאחר וזאת הפעם השנייה שהוא מסיג גבול לשטח זה. מרעי עושה דין לעצמו ומשתמש באבטחה עליו כתירוץ לפלישה. לא נאפשר לאיש לגזול את אדמות הציבור תוך כדי קביעת עובדות בשטח, בוודאי לא לנבחר ציבור שאמור להוות דוגמה אישית. אם מרעי לא יפנה את השטח, הוא יטופל כאחרון מסיגי הגבול והפולשים. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו לבצע את משימתם בשמירת אדמות המדינה מפני עברייני קרקעות. אנו קוראים לציבור לשתף אותנו במידע בכל מקום בו יש חשד לשימוש בלתי מורשה בקרקעות הציבוריות, ניתן לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל".