ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), קיימה היום דיון בנושא הפנסיות המשולמות לגמלאי מערכת הביטחון, לאור דרישת האוצר להצמיד את הגמלאות למדד המחירים לצרכן, כפי שנהוג במגזר הציבורי. ראש אכ"א: "גמלאי צה"ל מגיעים לפת לחם", יו"ר הוועדה ח"כ כץ: "זה רק יילך ויחמיר"

ח"כ כץ פתח את הדיון ואמר: "נוצר מצב לא ראוי, בו גמלאי מערכת הביטחון ומשרתי הקבע במערכת הביטחון שבויים אלה באלה: הגמלאים לא זוכים לפיצוי על השחיקה בשכרם, מכיוון שטרם נחתם הסכם בינם לבין משרד האוצר על הצמדת גמלתם למדד, ובמקביל משרתי הקבע לא מקבלים תוספת חד-פעמית של אלפיים שקלים למשכורתם כפי שקיבלו עובדי המגזר הציבורי, מכיוון שהאוצר נוהג בהם כשבויים עד אשר הגמלאים יחתמו על ההסכם".

הממונה על השכר באוצר, אילן לוין: "אנשי מערכת הביטחון מרוויחים בממוצע פחות מהפרקליטים, לכן סברתי שעוד לפני שחותמים על הסכמי שכר חדשים עם הפרקליטים, יש להסדיר את תנאיהם של אנשי כוחות הביטחון. אנחנו מתקרבים להסכמה על מעבר להצמדת הגמלאות למדד, אך נשמעות קריאות בקרב נציגי כוחות הביטחון שבשל שחיקה בגימלאות, עלינו לפצות רטרואקטיבית את הגמלאים בסכום שעשוי להגיע למיליארד ומאתיים מיליון שקלים, וזהו נושא כבד שנצטרך לתת עליו את הדעת".

ראש אכ"א, האלוף אבי זמיר: "אין ספק שההצמדה למדד תיצור שחיקה בשכר. יש ליצור מנגנון שימנע זאת, ולכך האוצר לא מצא עדיין פתרון. שכר הגמלאים נשחק ב-15 השנים האחרונות בכ-15%-20%. פוטנציאל שחיקת הגמלה הוא רב יותר מאשר בכל מערכת אחרת, מכיוון שגיל הפרישה בצה"ל הוא מוקדם יותר- 45.4 בממוצע. ארבעים אחוז מהגמלאים מקבלים גמלה חודשית של פחות מ-5,000 שקלים. היכולת שלהם לפתח קריירה שנייה לאחר פרישתם הצטמצמה משמעותית וחלקם מגיעים לפת לחם".

יצחק ברזילי, ראש עמותת גמלאי המוסד: "לאיש אין זכות לשנות את כללי המשחק בדיעבד ולא ייתכן שלא יינתן פיצוי על השחיקה. אנחנו שירתנו את המדינה הזאת, ואני מקווה שלא ייאלצו אותנו לתבוע אותה".

עופר לבנברג, יו"ר ועד גמלאי שירות הביטחון הכללי: "ניסינו לפנות לשר האוצר ולראש הממשלה, והתגובות היו גרועות ממביכות".

ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי: "ייתכן וניאלץ להקים ועדי עובדים במוסד ובשב"כ".

נציגי המשטרה והשב"ס מסרו לוועדה כי הצמדה למדד של גמלאותיהם סוכמה, וכי ההסכם כולל סעיף המציין שאם ייקבע מנגנון עתידי למניעת שחיקה מול גמלאי צה"ל – הקביעה תחול גם עליהם.

יו"ר הוועדה, ח"כ כץ, סיכם את הדיון ואמר: "לדאבוני, אני צופה שבקרוב מצבם הקשה של גמלאי מערכת הביטחון יורע אף יותר, מכיוון שאת הפנסיה המגיעה להם יקבלו רק בגיל 67 על אף שפרשו שנים קודם לכן, ומכיוון שכספי הפנסיה מתנהלים כיום בבורסה, לא ניתן להבטיח את התשואה שתתקבל. הגופים שהופיעו היום בפנינו הם גופים שקיומנו תלוי בהם, ויש לנהוג בהם בהתאם. הוועדה בראשותי תוסיף לדון ולהיפגש עם נציגי האוצר ונציגי מערכות הביטחון, על מנת להבטיח שהעובדים והגמלאים לא ייפגעו כתוצאה מההצמדה למדד".