בתום דיון חירום, קוראים ראשי תנועות ההתיישבות לראש הממשלה: הימנע היום מקבלת החלטה על משק החלב- קיים אתנו הידברות והסכמות

ראשי תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי קוראים לראש הממשלה להימנע היום מקבלת החלטה הנוגעת לציבור החקלאים ולמשק החלב.

בתום דיון חירום שקיימו הבוקר מזכ"לי תנועות ההתיישבות, קוראים זאב ולוולה שור, מאיר צור ונחמיה רפל, לראש הממשלה, לבדוק אתנו את השינויים הנדרשים במשק החלב, תוך הידברות והסכמות עם החקלאים.

"ייצור חלב הוא מטה לחמם, ומקור פרנסתם של אלפי משפחות בהתיישבות, לכל החלטה משמעות גדולה על יכולת התפרנסותם. קיים אתנו הידברות, ביחד נגיע להסכמות", אמרו ראשי תנועות ההתיישבות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS