מפקחי רשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע אסיר משוחרר שפלש עם משפחתו לקרקע חקלאית בבעלות המדינה, בנחלת יהודה שבראשון לציון. הפולש השתלט על אדמות המדינה, ששטחן כ- 4 דונם, הציב שני מגורונים בהם התגורר עם בני משפחתו וכן ריכז בשטח רכבים על מנת לפרק מהם חלקי חילוף. כאמור השטח פונה והוחזר למאגר הקרקעות הציבורי

מבצע אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, בשכונת נחלת יהודה שבראשון לציון. הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מסיג הגבול, רונן חנוכה, אסיר משוחרר, פלש לקרקע חקלאית בבעלות המדינה, בהיקף של כ4 דונמים והציב שם שני קרוואנים למגורי משפחתו, ומכוניות וגרוטאות למכירה, במטרה ליצור לעצמו רווח אישי ולהפעיל עסק לא חוקי על חשבון הקרקע הציבורית – ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי הרשות, בליווי משטרת ראשון לציון ובאמצעות ציוד מכני הנדסי, פינו את הקרוואנים, הרכבים, והגרוטאות, והחזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי. במהלך הפינוי, נעצר חנוכה במעצר מונע ע"מ למנוע הפרעה לפינוי. רשויות הרווחה דווחו על הפינוי של המשפחה.

כנגד חנוכה הוצא צו לסילוק פולשים על פי חוק מקרקעי ציבור - פינוי קרקע, חנוכה פנה לבית המשפט בבקשה לעצור את ההליך. לאחר דיון קבע בית המשפט שהצו הוצא כחוק והורה לחנוכה לסלק ידו מהמקרקעין, לאחר שחנוכה לא ביצע את החלטת בית המשפט, נאלצו המפקחים לבצע את הצו בסיוע המשטרה.

מפקחי הרשות הגישו נגד חנוכה תלונה למשטרת ראשון לציון בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל. לאחר שבוצע הפינוי יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולש תביעה על החזר ההוצאות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים, ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "פלישה לאדמות המדינה היא עבירה פלילית, שדינה עד שנה מאסר בפועל. כל המנסה להשתלט על קרקעות הציבור ייווכח שפלישה אינה משתלמת וכי מפקחי חטיבת שמירת הקרקע ברשות ערוכים ומוכנים לבצע את תפקידם בשמירה על אדמות המדינה."