קרן אברהם: מיסוד בחוק של לימודי ערבית ועברית החל מכיתה א' צעד חשוב ומשמעותי בבניית חברה משותפת - יש לחייב בחוק חובת לימוד ערבית עד י"ב כולל בגרות חובה. יוזמות קרן אברהם, העוסקת בחינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל זה 25 שנה, מברכת על החלטת ועדת השרים לחקיקה לחייב בחוק לימודי ערבית (ליהודים) ועברית (לערבים) בכל מוסדות החינוך הרשמיים החל מכיתה א'.

אמנון בארי-סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס, מנהלים שותפים בקרן אברהם: "מדובר בצעד חשוב ומשמעותי לקידום חיים משותפים והבנה בין יהודים וערבים. שילוב מורים ערבים לערבית בבתי ספר יהודיים ולהפך הוא נוגדן לניכור, עויינות וגזענות. אנו מקווים לראות את השלמת תהליך החקיקה ויישום החוק במהירות האפשרית".

קרן אברהם קוראת לממשלה לקבוע חובת לימוד ערבית לאורך 12 שנות לימוד כולל בחינת בגרות חובה בשפה זו, בדומה לחובת הבגרות בשפה העברית במערכת החינוך הערבית.

קרן אברהם מפעילה מזה עשר שנים תכנית ללימוד התרבות והשפה הערבית המדוברת ב- 200 בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ, בשיתוף עם משרד החינוך, וכן תכנית ניסיונית מקבילה להעשרה בעברית דבורה בבתי ספר ערביים.

התכנית להוראת הערבית, "יא-סלאם", המלווה בהערכה ומחקר צמודים מוכיחה מעל ומעבר לכל ספק כי ניתן להקנות את השפה באופן מושך ויעיל וכי עצם הלימוד של השפה והתרבות מקדם עמדות של סובלנות וממתן סטראוטיפים ועויינות כלפי אזרחי ישראל הערבים. התכנית אף מגבירה את הביקוש ללימודי ערבית בבתי הספר התיכוניים. בקרן אברהם מציינים שלושה מרכיבים קריטיים בהצלחת הלימוד: העובדה כי השפה היא שפת האם של המורות והמורים; העובדה כי השפה הנלמדת היא השפה הדבורה, ולבסוף, לימוד היבטים תרבותיים וחברתיים של דוברי השפה הנלמדת – החברה הערבית והחברה העברית.

עוד קורא הארגון לממשלה להמשיך בצעדים חיוביים לחיזוק החינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל הכולל מיסוד של מפגשי תלמידים ערבים ויהודים החל מגילאי הגן ולכל אורך שנות הלימוד; שילוב בין-מגזרי של מורות ומורים בהיקפים גבוהים, גם במקצועות שאינם לימוד השפה; הרחבת מקצוע האזרחות לרוחבה של מערכת החינוך על זרמיה ומיסודו של זרם חינוכי דו-לשוני.

קרן אברהם תשמח לסייע ביישום ההחלטה ככל שתוכל, כולל העמדת הניסיון הנצבר אצלה לרשות מערכת החינוך.