החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל הוציאה צו לפינוי פולשים נגד מסיגי הגבול, אילן חקון, שמעון דרי ואופיר דרי, תושבי קרית שמונה, שהשתלטו על מבנה ציבור, על אדמות מדינה, באזור המסחרי של קרית שמונה. הפולשים נדרשו לפנות את הקרקע ולהחזירה למדינה - ואם לא ייעשו כן יפונו בהתאם לחוק ויהיו חשופים לתביעות פליליות וכספיות. מפקחי רמ"י כבר פנו למשטרת קרית שמונה בבקשת סיוע לפינוי ואף התלוננו שהפולשים ניסו לאיים על מפקחת של הרשות

במסגרת פעילות האכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בקרית שמונה, הוציאו מפקחי רמ"י צו לסילוק פולשים נגד מסיגי גבול, אילן חקון, שמעון דרי ואופיר דרי, שפלשו אל מבנה בבעלות הציבור בשטח של כ- 70 מ"ר באזור המסחרי בקרית שמונה.

למרות התראה שנמסרה להם, המודיעה להם כי הם פולשים לאדמות המדינה ומבצעים בכך עבירה פלילית של הסגת גבול במקרקעי ציבור, שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, לא פינו הפולשים את הקרקע ואף ניסו להלך אימים על מפקחת הרשות שהגיעה למקום. משטרת קרית שמונה הוזעקה למקום ונערכת כיום ללוות את המפקחים בפינוי הקרקע מהפולשים מייד לאחר כניסתו של צו הסילוק לתוקף.

בהתאם להוראות הצו, על הפולשים לפנות את הקרקע בעצמם, בתוך 30 יום, ולהחזירה לרשות מקרקעי ישראל. מפקחי הרשות הבהירו לפולשים חקון ודרי כי אם לא ייעשו כנדרש מהם, הם יפונו בהתאם לחוק.

בנוסף, הובהר לפולשים כי ככל והמדינה תידרש לפעולה ולפינוי, תוגש נגדם תביעה כספית, בה יידרשו להחזיר לקופת המדינה את העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי שישמש לפינוי הפלישה.

"איומים אינם מרתיעים אותנו מקיום הוראות החוק ושמירה על קרקעות המדינה. במידה והפולשים יתנגדו לפינוי, יפעילו מפקחי הרשות בגיבוי המשטרה כוח סביר במטרה לפנותם כדי להחזיר את הקרקע הציבורית בחזרה אל הציבור." אומר שי קרפ, סגן מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל.