מפקחי רשות מקרקעי ישראל פעלו באיזור מחנה כורדני בקרית מוצקין במבצע ייחודי נגד השלכת פסולת בלתי חוקית שהפכה למגיפה באיזור המיועד לבנייה למגורים – דרכי גישה פיראטיות ששימשו את עברייני הפסולת נחסמו לגישה

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בסיוע עובדי עירית קרית מוצקין איתרו לאחרונה פעילות מוגברת של עברייני פסולת באיזור מחנה כורדני בקרית מוצקין. עברייני הפסולת החלו להפוך את הבסיס הצבאי הישן, המיועד כיום לבנייה למגורים, לאתר השלכת פסולת בלתי חוקי, תוך כדי שהם פורצים דרכי גישה בלתי חוקיות ששימשו אותן להשלכת הפסולת.

בעקבות הגילוי נקטו מפקחי רשות מקרקעי ישראל באמצעי לא שיגרתי, ובמסגרת מבצע פיקוח מרוכז בשיתוף עובדי עיריית קרית מוצקין, חסמו את דרכי הגישה שנפרצו ע"י עברייני הפסולת לכניסת משאיות למחנה, באמצעות הערמת סוללות עפר.

בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל מתכוונים להמשיך ולעקוב אחרי פעילות עברייני הפסולת באיזור מחנה כורדני מתוך שאיפה לתפוס את המעורבים בפעילות ולהעמידם למשפט.

"עברייני הפסולת מבצעים פשע נגד הסביבה ונגד השטחים הפתוחים. לא מדובר רק בזיהום הסביבה, בעבר ראינו כיצד שריפות קטנות גדלות במהירות כאשר הן מגיעות לאתרים בהן הצטברה פסולת. חסמנו את דרכי הגישה ששימשו להשלכת הפסולת במטרה למנוע מעברייני הפסולת להפוך את מחנה כורדני למזבלה בלתי חוקית שמחכה להתלקח בשריפה הבאה באיזור", אמר ערן ליבנה, סגן מנהל מרחב שמירת הקרקע חיפה-צפון ברשות מקרקעי ישראל.