frayerkampתנועת ישראל חופשית יוצאת היום בקמפיין אינטרנטי, בעקבות חוק הבטחת הכנסה לאברכים שמקדמת הממשלה. הקמפיין של התנועה פונה לכלל הציבור החופשי העובד בסלוגנים מתחלפים דוגמת: "חילוני? פראייר. אם היית אברך היית לומד בחינם", "בדרך לעבודה ? פראייר. אם היית אברך היית לומד בחינם"

מיקי גיצין, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית: "הקמפיין הויראלי הזה נועד לנצל את ההתעוררות הגדולה של הציבור החופשי שהחלה ברשתות החברתיות, ותעבור בקרוב לרחובות. חוק האברכים הוא ביזוי ציבור הסטודנטים בישראל והציבור החופשי כולו. הוא ינציח את האבטלה וההסתגרות החרדית על חשבון הציבור כולו ואת זה אי אפשר לקבל."

ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ), שהשתתף היום בכנס החירום בכנסת בעניין חוק האברכים, אמר בדיון: "הציבור החופשי מאס בשחיתות הממוסדת הזו, שמנציחה אפליה בוטה. עסקנים חרדים סוחטים את הקופה הציבורית בניגוד מוחלט להחלטת בית המשפט. הפעם הציבור יצא לרחוב. תמה תקופת האדישות של הרוב החופשי והגיע הזמן שראש הממשלה יכיר בכך".

ח"כ אורית זוארץ (קדימה) הוסיפה:"אנו עומדים בפני מציאות פרדוקסלית וייחודית לישראל, בכל העולם יהודים- דתיים עובדים לפרנסתם ורק בישראל הם נדרשים לתנאים מיוחדים. מי שמשלם את המחיר הם כלל משלמי המיסים והאזרחים היצרניים, לא רק הסטודנטים. אנו חיים במדינה בה היציבות השלטונית עומדת מעל החוק, שר האוצר וראש הממשלה נכנעים לאיומי הקואליציה. זהו מחיר השותפות הטבעית בה בחר נתניהו."