לצד הפעלת תוכנית "קיץ בטוח באילת" הנותנת מענה איכותי לבני הנוער באילת ולבני הנוער הרבים המבקרים בה בחודשי הקיץ, הגברת פינוי אשפה ושמירה על הניקיון והסדר וכן אירועי קיץ מגוונים, ביניהם פסטיבל הג'אז והתימינאדה, תגביר העירייה את פעולות הפיקוח והאכיפה למען שמירה על הסדר הציבורי ועל שלומו, בטחונו ואיכות חייו של הציבור, תושבים ותיירים

כלים

"כעיר המארחת מידי שנה אלפי "בני נוער">בני נוער חשוב לנו שכולם ייהנו, אך יותר מכך שישובו לביתם בשלום" ציין ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי והוסיף: "על כן גם השנה, לצד מיצוי תחושת החופש, נגביר את פעולות האכיפה וננקוט באמצעים שעיקרם, שמירה על החוק והסדר כחלק ממאבקנו באלימות ולמען הבטחת שלומם וביטחונם האישי של תושבי העיר והנופשים בה".

סיירת אדום המשותפת לעירייה ולמשטרת המרחב תעבוד 24 שעות ביממה. הסיירת תעבוד במהלך כל חודשי הקיץ בשלוש משמרות, כאשר כל משמרת תאויש בפקח עירייה ובשוטר. הסיירת תיתן מענה בעיקר בשעות הלילה לבעיות עירוניות ובכללן רעש מעסקים ובפארקים ציבוריים, טיפול בתופעת שוטטות "בני נוער">בני נוער , מכירת אלכוהול לקטינים ועוד.

לצד עבודת סיירת אדום תפעל הסיירת העירונית (הפיקוח העירוני) מידי יום עד השעה 23:00. סיירת תיירות תפעל גם היא כמידי קיץ עד השעות הקטנות של הלילה ותיתן מענה באזור התיירות בדגש על שמירת הסביבה החופית ובכלל זה רעש, ניקיון, שמירה על הסדר, אכיפה מוגברת במתחם הרוכלים ובמוקדי הבילוי. הקיץ, בהנחיית ראש העירייה תתוגבר סיירת תיירות בשני סיירים נוספים למשך כל חופשת הקיץ. גם השנה הוצב למשך כל חופשת הקיץ שומר בגשר קול, על מנת למנוע את הקפיצות מהגשר.

גם בקיץ זה, כפי שמתבצע לאורך כל השנה, תמשיך העירייה בשיתוף עם משטרת המרחב, את האכיפה כנגד תופעות של הקמות רעש וונדליזם בפארקים ציבוריים בסמוך למקומות מגורים ובתוך מוסדות החינוך. "בני נוער">בני נוער , אשר ייתפסו מקימים רעש, מלכלכים את הסביבה וגורמים הפרעה לסדר הציבורי ומטרד לתושבי האזור, יעוכבו לתחנת המשטרה, הוריהם יוזמנו לתחנה ויקבלו במקום ברירת קנס בגין עבירה על חוק העזר העירוני לאילת – הקמות רעש. בעניין זה יצוין, כי ברירת הקנס בגין הקמת רעש עלתה מ 660 ₪ ל 730 ₪.

במקביל ממשיכה העירייה את הפיקוח והאכיפה המוגברים כנגד בתי עסק המהווים בפעילותם מטרדי רעש סביבתיים. פקחי היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-חבל אילות, בשיתוף אנשי מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה, מחלקת רישוי עסקים בעירייה ומשטרת מרחב אילת יבצעו, כרגיל מדידות רעש במועדונים ובמוקדי הבילוי וכן במלונות או בדירות הסמוכות לאותם מוקדי רעש, על מנת לבחון את השפעת הרעש העולה מהמועדון על אורחי המלון/דיירי הבתים. במידה ויתברר, כי מטרד הרעש העולה מהמדידה, מהווה עבירה על חוק הרעש ושעות המנוחה או הפרה של התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) והתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), יינקטו כנגד בעלי העסקים צעדים משפטיים, ובין היתר יישלל רישיון העסק.

אכיפה מוגברת תהיה גם בגין חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010, שנכנס לתוקף בחודש מרץ השנה. משטרת מרחב אילת, ביחד עם כוחות האכיפה העירוניים, תאכוף את החוק בכל החומרה.

במהלך חודשי הקיץ תורחב פריסת המצלמות ברחבי העיר, הן במוסדות חינוך והן בשטחים הציבוריים. נכון להיום מוצבות בעיר עשרות מצלמות אבטחה - בפארקים המרכזיים, במרכז התיירות, לאורך הטיילת וכן במוסדות החינוך ברחבי העיר. כל מצלמות האבטחה מחוברות למוקד 106 של העירייה המהווה גם מוקד שליטה ובקרה הפועל 24 שעות ביממה. כאמור, אנשי המוקד מאיישים את המוקד העירוני 24 שעות, נכונים לכל קריאה ולמתן שירות אדיב ויעיל, וכן צופים בכל רגע נתון בנעשה באזורים המצולמים. כך מובטח פיקוח על המתרחש באזורים המצולמים ומניעת התנהגויות אנטי חברתיות, אלימות ופשיעת רחוב. באפשרות המוקדנים להזעיק למקום כוחות אכיפה לטיפול באירועים חריגים שנצפים במצלמות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS