peresrabanimנשיא המדינה שמעון פרס קיים הבוקר את סבב ביקורי החג המסורתי בסוכותיהם של הרבנים הראשיים לישראל, שלמה עמאר ויונה מצגר, ובסוכתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף. הנשיא העלה בפגישותיו את החשיבות של תמיכת הרבנים באמצעות פסיקותיהם בתהליך השלום ובפרט בשיחות השלום בין ישראל לפלשתינאים והדגיש כי הוא רוחש כבוד רב והערכה לפסיקותיו של הרב עובדיה בעבר שהדגישו כי פיקוח נפש דוחה שטחים

בפתח פגישתו של הנשיא עם הרב עובדיה הדגיש הנשיא את מאמצי הרב להשיג שלום ומתינות בעם ישראל והודה לו על המכתב ששיגר למובראק ובו הביע תמיכה אישית בשלום ותמיכה במאמציה של מצרים לקדם את השלום ולמנוע שפיכות דמים.

בפגישותיו עם הרבנים העלה הנשיא את חשיבות המשך תהליך השלום, מניעת השתלטות איראנית על המדינות העצמאיות במזרח התיכון וחשיבותה של אחדות העם בישראל בפרט ובעולם היהודי בתפוצות בכלל. בכלל זה עלה בשיחה עם הרב עמאר נושא חוק הגיור והנשיא ביקש מהרב להמשיך במאמציו הטובים למצוא לסוגיה פתרון שיקרב אלינו גם את יהדות ארצות הברית.