בית הנשיא פרסם תגובה מיוחדת לידיעה שפורסמה היום בעיתון הגרדיאן לפיה ישראל ניהלה מו"מ למכירת טילים גרעיניים לדרא"פ בתקופת האפרטהייד: " אין שום שחר, ואין שום יסוד במציאות לפרסום בגרדיאן לפיו ישראל ניהלה כביכול מו"מ על מכירת טילים גרעיניים לדרום אפריקה בשנת 1975

"לצערנו השתמש העיתון בכתבתו במסמכים המהווים דברי פרשנות בלבד של גורמי שלטון בדרום אפריקה ולא מסמכים המציגים עובדות.

ישראל לא ניהלה שום מו"מ על מכירת נשק גרעיני לדרום אפריקה ואין בפרסומים האמורים שום מסמך ישראלי מקורי וחתום המאשר קיומן של שיחות או ניהול מו"מ בנושא שכזה.

בית הנשיא מצר על העובדה כי עיתון הגרדיאן לא מצא לנכון לפנות לגורמי ממשל בכירים בישראל, כדי לקבל תגובה בנושא ובכוונת בית הנשיא לשגר מכתב חריף בעניין לעורך הגרדיאן ולתבוע את פרסום העובדות הנכונות". אומרים בבית הנשיא.