הקביעה ההלכתית, המתבססת על דבריו של רבי יוסף קארו, "פוסק הבית" של ש"ס,  נועדה להניע את ש"ס לפעול נגד מדינה פלסטינית

עלון פרשת השבוע הנפוץ "עולם קטן" פרסם בשבוע שעבר השלכה הלכתית מעניינת שתחול אם חלילה תקום מדינה פלשתינית בחלקים מיהודה ושומרון. הדברים נכתבו ע"י ראש בית המדרש הקהילתי בעיר שוהם -- הרב אורי סדן.

לדברי הרב אורי סדן, "נחלקו הפוסקים מהי הגדרתו של חורבן....לדעת ה"כפתור ופרח", כל עיר שיושבים בה יהודים אינה מוגדרת עוד כעיר חרבה. אולם הבית יוסף ... חולק עליו וסובר שהגדרת החורבן נעוצה בריבונות וכל מקום שנמצא בריבונות זרה הרי הוא חרב, אפילו אם הוא שוקק חיים יהודיים.... הרואה את ערי יהודה כבית-לחם וכחברון אינו קורע, שכן כל עוד לא קמה מדינה פלשתינית הרי שמבחינה מדינית ובינלאומית המקום בריבונות מדינת ישראל, על אף שמדובר בריבונות קלושה ובמקום נמצאים מחבלים במדים."

ה"בית יוסף" הוא חיבור הלכתי נודע הנחשב כלי ראשון במעלה בקביעת הלכה. החיבור נכתב ע"י רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך. לשיטת מנהיגה הרוחני של תנועת ש"ס, הרב עובדיה יוסף, רבי יוסף קארו הינו הפוסק החשוב ביותר בארץ ישראל ויש להשמע לדבריו במסגרת המאמצים "להחזיר עטרה ליושנה".

כידוע, היום חלקים מיהודה ושומרון מוגדרים כאוטונומיה בשם "הרשות הפלשתינית" עם סמכויות מסויימות, אך אין מעמד של מדינה זרה ביהודה ושומרון. הרשות הפלשתינית מנסה לארגן לעצמה מעמד של מדינה במליאת האומות המאוחדות בספטמבר.

תנועת ש"ס התחייבה לפני הבחירות האחרונות באופן מפורש ומתועד היטב, לפעול נגד מדינה פלשתינית ולנהוג כמפלגת ארץ ישראל השלמה. גורמים שונים במחנה הלאומי פונים לש"ס בהזדמנויות שונות ומבקשים, שתגשים את הבטחותיה ותודיע לראש הממשלה על התנגדותה להקמת מדינה פלשתינית וכן על התנגדותה לנסיגות שונות.

באשר לעקירת יישובים, כגון מגרון, ש"ס אכן כבר הביעה עמדה נגד, אך באשר להקמת מדינה פלשתינית ונסיגות - שתקה עד כה. עם זאת, העובדה שפוסק מרכזי כל כך רואה בריבונות הזרה של מדינה פלשתינית עילה לקריעה, עשויה להניע את ש"ס לפעול נגד מדינה פלשתינית במוקדם או במאוחר.