בעקבות חוק הגיור החדש, שאושר הבוקר בכנסת, פנו נציגי היהדות הקונסרבטיבית, הרב אנדרו סאקס ועו"ד יזהר הס, ראשי "התנועה המסורתית" לנשיא המדינה שמעון פרס וביקשו את התערבותו בביטול החוק ועצירת הקרע המסתמן עם פלגי היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית בתפוצות בעקבות מעבר החוק של ח"כ דוד רותם

"אדוני, אנו פונים אליך מתוקף מעמדך לא רק כנשיא מדינת ישראל, אלא כנשיא העם היהודי. איש לא בחר בך למשרה הזו אך אתה משמש בה בפועל. ידעת תמיד, מתוקף אישיותך ומעשיך וחזונך, להתבונן במציאות באומץ. ידעת למצוא את המאחד ולא את המפריד." כותבים סאקס והס לפרס.

"אנו פונים אליך כי אנו על סף התהום ביחסינו עם יהודי התפוצות. חוק הגיור שעבר הבוקר בועדת החוקה של הכנסת מייצג מהלך מסוכן, פגיעה ממשית ומיידית באחד מנכסיה האסטרטגים החשובים של ישראל – הקשר עם יהודי ארה"ב.

מדינת היהודים צריכה להיות מקור להזדהות של העם היהודי, לא מקור למחלוקות ומדנים, לא מקום בו יוצאו יהודים אל מחוץ לגדר בשל אמונתם ומנהגיהם. אנא – נצל את מעמדך, את השפעתך, את הקול המוסרי שרק אתה יכול להשמיע. אנא צא בקריאה שתעצור את הקרע המתהווה." כותבים ראשי היהדות הקונסרבטיבית.

לדברי עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, שהגיב אף הוא לחוק הגיור שעבר בכנסת, "מתן מונופול לרבנות הראשית בענייני גיור הוא פגיעה קשה בחופש הדת ואפליה נגד חברי התנועה המסורתית-קונסרבטיבית והתנועה הרפורמית בישראל. אסור למדינה להעדיף גיור אחד על פני משנהו. הזכות להצטרף לקהילה דתית היא חלק בלתי נפרד מחופש הדת ומכבוד האדם, וחוק שפוגע בזכויות אלו סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו."