פעולת אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל השיבה לרשות המדינה שטח של כ- 180 מ"ר המיועד למגורים ולמסחר, לאחר שמסיג גבול השתלט על הקרקע, למטרותיו הפרטיות. הפולש, שהשתמש בקרקע כדי להרחיב את שיטחו ללא היתר ובניגוד לחוק נאלץ לפנות את הקרקע

כלים

מסיג הגבול פלש לשטח המיועד בחלקו למגורים ובחלקו השני למסחר, הנמצא בסמיכות לביתו, ברח' צבי בורשטיין שבירוחם, גידר את השטח באמצעות גדר רשת ועמודי ברזל, בנה קיר וחומת בלוקים וכל זאת על אדמות מדינה ללא היתר.

פקחי רשות מקרקעי ישראל שאיתרו את הפלישה, הודיעו לפולש כי הוא מבצע עבירה פלילית של הסגת גבול במקרקעי ציבור, שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וכי בנוסף הוא יהיה חשוף לתביעות כספיות להשבת עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע לקופת המדינה. לאחר שהפולש התעלם מהאזהרות שהוגשו לו, הגישה נגדו החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל תביעה משפטית לפינוי מהקרקע.

לאחר שהפולש קיבל את כתב התביעה והבין שבכל מקרה יפונה מהקרקע, החליט לשתף פעולה ולהתפנות בעצמו מהשטח שאליו פלש, על מנת להימנע מהגשת תלונה למשטרה נגדו והגשת תביעות כספיות על עלויות הפינוי לקופת המדינה.

השבוע השלימו מפקחי רמ"י את פינוי הקרקע שפונתה ע"י הפולש, תוך כדי שהם מציבים במקום שלטים המתריעים מפני פלישות חוזרות. המפקחים השיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "שוב ושוב אנו נתקלים באנשים הפולשים לאדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק. אולם לאחר שהם מקבלים את ההתראות ומבינים שמפקחי הרשות פועלים כל העת לאיתור פלישות ולפינויין, פועלים רבים מהם לפינוי הפלישה והקרקעות חוזרות לציבור. הפינוי העצמי נועד על מנת להימנע מהליכים פליליים, תביעות כספיות, תשלום בגין הוצאות משפטיות ועלויות נוספות בגין הפינוי והשימוש בקרקע".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS