המדינה הגישה היום לבית המשפט את תגובתה בעקבות עתירת יש דין בשם בעלי הקרקע הפלסטינים, הדורשים שתושב להם אדמתם עליה נבנתה ההתנחלות עמונה. בתגובתה טוענת המדינה כי תאריך היעד לסיום הטיפול בסוגיה נשוא העתירה, בלא פירוט על אופן הטיפול, הינו סוף שנת 2012, כלומר - עוד 14 חודשים. זאת, בניגוד להתחייבות המדינה ממאי 2011 לקבוע תאריך לפינוי תוך חצי שנה, ובניגוד להחלטת בג"צ המחייבת את המדינה לעשות זאת

בהחלטה, שניתנה ביום 18.5.2011, נקבע על ידי השופטים כי "אנו יוצאים מההנחה כי עד למועד שנקבע להגשת הודעת העדכון יקבע לוח זמנים ברור שמבטא את סדרי העדיפויות באופן שהמדינה הודיעה עליו, בהתאם למועד הגשת הודעת העדכון".

עו"ד מיכאל ספרד, היועץ המשפטי של יש דין: "נדמה לי שאין בנאדם אחד במדינת ישראל שמאמין שכוונת המדינה היא באמת לטפל בגזל האדמות ששמו עמונה. לא עד דצמבר 2012 ולא בכלל. תגובת המדינה מלמדת שלא שלטון החוק בראש מעייניה אלא טובת העבריינים ושעליהם היא תגן גם במחיר ביזוי החלטות בית המשפט. המסקנה המתבקשת היא שהפלסטינים לא יכולים לצפות להגנת ממשלת ישראל. אנו מקווים שבית המשפט יורה למדינה לדאוג להשבת האדמות הגזולות לבעליהן ללא דיחוי."

דו"ח "רוח גבית: אי-אכיפת צווים שיפוטיים, גרירת רגליים והכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית בשטחים", שפרסם לאחרונה ארגון יש דין, מתאר בפרוטרוט כיצד התנהלות המדינה, הנמנעת מאכיפת החוק על בנייה בלתי חוקית של מתנחלים בגדה המערבית, מסייעת לה. בארגון יש דין אומרים כי בקשת דחייה זו של המדינה בעניין עמונה היא דוגמא נוספת להתנהלות זו.