כלים

שינויים גיאומטריים משמעותיים ומערכת רמזורים חדשה פועלים החל מיום שלישי השבוע בצומת  רבי עקיבא- חזון -איש, במסגרת שורה של שיפורים תנועתיים בצומת, בעלות כספית של 1,700,000 ₪ שהושקעו ע"י עיריית בני ברק ומשרד התחבורה, במסגרת תכנית שגובשה וקודמה ע"י הרב יעקב אשר, ראש העיר, בביצועה של חברת "נתיבי אילון"

המצב, עד כה, בצומת הרחובות רבי עקיבא- חזון -איש, שהינו אחד הצמתים המרכזיים בעיר, שבגלל צרות הכבישים וחוסר מסלולים מחד גיסא ועומס תחבורתי, ובחלקו הגדול של תחבורה ציבורית מאידך גיסא, היו, לא אחת, עיכובים בתנועת כלי-הרכב בצומת ובסביבתו, ובמיוחד בשעות עומס כערבי ומוצאי שבתות וחגים.

כחלק מתכניות השיפורים בצומת, במסגרת זו, ביצעו, לא מכבר, האגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה, בראשות הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה והרב חנוך זיידמן, מנהל האגף בשיתןף חב' החשמל וחב' "נתיבי איילון" פעולה להורדת עמוד חשמל גדול שעמד בפינת הרחובות ומנע את האפשרות להצרת המדרכה ולתוספת מסלול במקום. עם גמר עבודה זו, נוסף מסלול ימני מרחוב חזון- אי"ש לרחוב רבי עקיבא.

בד בבד, שופר באורח ניכר ביותר הרדיוס בפנייה מכיוון רחוב רבי עקיבא ימינה לרחוב חזון – אי"ש, כדי להקל על תנועת האוטובוסים הרבים הפונים ימינה, שעד כה נתקלו בקשיים רבים ובאוטובוסים שבאו ממולם.

כתוצאה מההסדרה החדשה של הצמת, בוטל הרמזור הנפרד ברחוב צפניה, שפעל, לסירוגין, אחת לשני מחזורים, ומעתה משתלבת התנועה מרחוב צפניה ימינה לרחוב רבי עקיבא. בגלל עובדת ביטול הרמזור הנפרד מרחוב צפניה, תתאפשר הפנייה מהרחוב, כאמור, ימינה בלבד ולא תתאפשר פנייה שמאלה.

מהנדסי תנועה ויועצי מערכות רמזורים שליוו את הפרויקט הנרחב הדגישו, כי פינוי עמוד החשמל הגדול, החלפת עמודי הרמזור, תוספת מסלול מרחוב חזון – אי"ש ימינה לרחוב רבי עקיבא ושיפור גיאומטרי בפניה ימינה מרחוב רבי עקיבא לרחוב חזון – אי"ש, שדרוג מערך הרמזורים והסדרת זרימת התנועה תשפר מהקצה לקצה את המצב בצומת.

העירייה קוראת, במסגרת זו, לציבור לשים לב לשורת השינויים התנועתיים החדשים ולהקפיד על נהיגה בהתאם, לרווחת ולבטיחות ציבור הנהגים והולכי הרגל הרבים שבצומת.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS