פינוי עצמי נוסף של פולש מאדמות המדינה: פעולת אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל ביישוב מבועים הסמוך לנתיבות השיבה לרשות המדינה שטח ציבורי של כ- 500 מ"ר לאחר שמסיג הגבול השתלט על הקרקע על מנת להרחיב את גינתו על חשבון הציבור. הפולש, שהשתמש בקרקע הציבורית לצרכיו הפרטיים נאלץ לפנות את הקרקע.

כלים

תושב מבועים בנגב פלש לאדמות מדינה בשטח של כ- 500 מ"ר ביישוב, במטרה להרחיב את גינתו ולהשתמש בשטח לצרכיו הפרטיים. הפולש גידר את השטח בגדר במבוק, גדר חיה ועצי זית, הציב בשטח מכולה אשר שימשה כמחסן, משטח דשא, ונטע בוסתן עצי פרי ללא היתר ובניגוד לחוק. המקרה התגלה במהלך אחת הפעילויות שמקיימים מפקחי רשות מקרקעי ישראל ברחבי הארץ לניטור עבירות בנייה וקרקע.

במסגרת פעולות אכיפה שננקטו ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל הבהירו המפקחים לפולש במכתב התראה כי אם לא יפנה את הקרקע, המשמשת כשטח ציבורי פתוח, הוא יפונה לפי החוק, ויינקטו נגדו צעדי ענישה הכוללים תלונה פלילית למשטרה באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, ואף תביעות כספיות להחזר דמי השימוש ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

לאחר שהפולש לא נשמע לאזהרות המפקחים, הוגשה נגדו תביעה משפטית לסילוק יד מהשטח. לאחר הגשת התביעה העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, כדי להימנע מפינוי בליווי משטרה, מהגשת תביעות כספיות על עלויות הפינוי ומצעדי ענישה פליליים. המפקחים החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי.

"אנו עדים למקרים רבים בהם תושבים מנסים להרחיב את מגרשיהם על חשבון הציבור ופולשים לקרקע ציבורית. מפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים ברחבי הארץ במטרה לאתר עבירות קרקע ומפעילים אמצעי ניטור נוספים לרבות תצלומי אויר, ובסופו של דבר מצליחים לגלות כל פלישה לאדמות המדינה, מקטנה ועד גדולה. העדות הטובה ביותר ליעילות האכיפה היא המספר הרב של פולשים שמעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם על מנת שלא להסתבך בתביעות", מסביר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS