שטח של כ-15 דונם, חלקו בתוך שטח אש צה"לי, אשר גודר בפעם השנייה על ידי פולש,  פונה על ידי מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה. מדובר בשטח הסמוך לקיבוץ איילת השחר, ביעוד חקלאי, שחלקו משמש כשטח אש צה"לי.

הפלישה החוזרת לאדמות המדינה אותרה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל במהלך סיור שגרתי לאיתור עבירות קרקע ובנייה שערכו באזור. המפקחים הבחינו בגדר חדשה ובולטת באורך מאות מטרים שהוקמה על אדמות מדינה, ללא היתר ובניגוד לחוק, באותו מקום בו כבר בוצע בעבר פינוי של פלישה.

מפקחי רמ"י הציבו בשטח שילוט המתריע מפני פלישות והניחו התראה על הגדר המזהירה את הפולש לפנות את הגדר בעצמו, אחרת יפונה לפי החוק ותוגש נגדו תלונה במשטרה על עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

לאחר שהפלישה לא פונתה, הגיעו בשבוע שעבר מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה, הרסו את הגדר, פינו את הקרקע והשיבו אותה למצבה המקורי, כאשר חלקה הושב למאגר הקרקעות הציבורי לצורך שימוש חקלאי והחלק ששוכן בשטח האש, הוחזר לשימוש צה"ל.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולש תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ערן ליבנה מנהל מרחב צפון-חיפה בחטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בפלישה לא חוקית ואף מסכנת חיים של מבצע העבירה המסכן את שלומו ואת שלומם של חיילי צה"ל בנוכחותו בתוך שטח אש. לצערנו הפולש החליט שוב לזלזל בחוק באופן בוטה לכן שוב פונה לפי החוק וגם יהיה חשוף לתביעות כספיות ופליליות על עלויות הפינוי והשימוש בקרקע".