"אנו מבקשים שהמרצחים הערבים הישראלים שגזלו את חייהם של ילדינו לא ישוחררו , ואם שחרורם כבר נכפה עלינו בעסקה כלשהיא כעובדה, שיגורשו לעזה ולא לבתיהם בישראל". כך דרשו המשפחות הדרוזיות שבניהם נרצחו בפיגוע אוטובוס הדמים במירון באוגוסט 2002 בפגישה עם סגן השר איוב קרא

"יש כאן כשל ביטחוני וחברתי בשחרור מרצחים ישראלים עם דם על ידיהם לבתיהם בגליל, דבר שיפגע קשות בדו קיום שאנחנו מנסים לשמר, אעלה סוגיה זו בפני ראש הממשלה והשרים ואדרוש בתוקף כי מחבלים אלה לא יסתובבו חופשי בגליל, וחלילה עלולים להמשיך בדרך הטרור" אמר סגן השר קרא בתום הפגישה .