ofer_eini_smallיו"ר ההסתדרות אומר כי יש לחזור להתנהלות תקינה של אישור תקציב מידי שנה. עופר עיני, יוצא היום נגד עמדת שר האוצר, יובל שטייניץ ומשרד האוצר בעניין התקציב. עיני סבור כי, בניגוד לעמדת השר והמשרד, אין להעביר תקציב דו – שנתי. עיני אמר כי בשנת 2009 נוצר צורך להעביר תקציב דו – שנתי. "בשנת 2009 היו בחירות ולכן התקציב הועבר רק בחודש אוגוסט כך שהיה כמעט בלתי אפשרי להעביר תקציב רק לשנה אחת ומיד אחר –כך להתחיל לדון בתקציב ל- 2010. אולם היום שאין את המגבלה הזאת יש לחזור להתנהלות תקינה של תקציב חד- שנתי".

עיני אף אמר כי "בשנת 2009 אף היה משבר כלכלי חריף שבינתיים התמתן למרות שעדיין לא דעך לחלוטין. לכן, אין את הדחיפות להעביר תקציב דו- שנתי". עיני הוסיף כי "תקציב דו שנתי לא יאפשר את ההתאמות לשינויים הכלכליים הדינמיים. אני חושב שיש לקיים דיון בתקציב מידי שנה. אני לא רואה סיבה שלא לחזור להתנהלות תקינה".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS