בימים אלו יצא לאור הספר הראשון, בארץ ובעולם, המוקדש לפועלו של הצלם ח'ליל ראאד (Raad). ח’ליל ראאד, הצלם הערבי הראשון שפעל בארץ ומהצלמים הערבים החשובים שסיירו וצילמו במזרח התיכון, נולד בלבנון בשנת 1869 ונשלח בילדותו ללמוד בירושלים

כלים
ראאד החל לצלם באופן עצמאי בשנת1891 ולאחר ארבע שנים הקים סטודיו לצילום בירושלים, ברחוב יפו מחוץ לחומה. ראאד חי בארץ שבעה עשורים וקשר את גורלו בגורלה, אך במאי 1948, ימים ספורים לפני תום המנדט הבריטי ובעקבות התעצמות העימות הלאומי, ברח עם אשתו ליריחו. כאשר נמנעה חזרתם לביתם בירושלים הם גלו ללבנון, שם הוא נפטר בשנת 1957.

ח'ליל ראאד צילם במשך כשישה עשורים, יצר גוף עבודות משמעותי ופיתח שפת צילום ייחודית קלאסית. עבודתו של ראאד מצביעה בעיקר על האופן שבו חוו ופעלו תושבי המקום נוכח השקפות העולם המערביות שנכפו על האזור מהמחצית השנייה של המאה ה-19 ועל מורכבות ושניוּת היחסים שנולדו בעקבות המצב הקולוניאלי. אף כי תיעד גם את המזרח הקרוב ואת הקהילה המקומית בכללותה - היישוב היהודי הישן והחדש, פליטים ארמנים ועוד, לב עבודתו מוקדש לתיאור החיים העשירים של האוכלוסייה הפלסטינית. הוא נתן להם נוכחות ונראוּת שלא היו מצויים כמעט בצילום המערבי הזר של הארץ בתקופה או בצילום היהודי והציוני של ראשית המאה ה-20, שהעלימו והדירו אותם באופן מגמתי. הספר מאפשר לפתוח צוהר נוסף לעולמו של ראאד ולעולמם של הפלסטינים שחיו בארץ עד 1948 - עולם שהחברה הישראלית התבוננה בו אך מעט עד היום.

הספר, המכיל 265 עמודים, מסכם מחקר של כחמש שנים. הוא כולל פרק ביוגרפי, טקסט מחקרי מקיף המנתח את עבודתו של ראאד על רקע המגמות ששלטו בתקופה, 160 תצלומים וקטלוג שפירסם ראאד בשנת 1933 המתעד את מיטב עבודתו ושווק ברחבי העולם.

הספר מלווה תערוכה המתקיימת ב "מוזיאון גוטמן">מוזיאון גוטמן לאמנות הוא יוצא לאור בהוצאת הלנה- הוצאה חדשה המתמקדת בניתוח ובביקורת של טקסטים חזותיים מקומיים - בשיתוף עם "מוזיאון גוטמן">מוזיאון גוטמן לאמנות. הספר רואה אור בתמיכת מרכז הספר והספריות בישראל, המפעל לספרי אמנות פלסטית, בתמיכת מינהל התרבות והספורט; מועצת הפיס לתרבות ולאמנות וקרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות תל-אביב.

ח'ליל ראאד, תצלומים 1948-1891. מחברת ועורכת: רונה סלע

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS