mshat_boatsאגף המבצעים במשרד הביטחון סיים לפני שעה קלה את ההעברה והחיבור של הספינות הטורקיות בחיפה ובאשדוד לגוררות הטורקיות שהגיעו הבוקר לישראל. שלוש אוניות הגרר התורכיות עוזבות את ישראל בשעה זאת עם הספינות והציוד האישי שהיה עליהן

הספינות הועברו לידי הנציגים הטורקים בעקבות החלטת הדרג המדיני ובהמשך לבקשת השלטונות התורכיים, לאחר שהספינות ניסו להפר את הסגר הימי על שלטון חמאס ברצועת עזה.

במקביל שלח משרד החוץ איגרת לשלטונות תורכיה שבה הובעה ציפייתה של ישראל מתורכיה למנוע מספינות תורכיות להפר את הסגר הימי על רצועת עזה. באיגרת הודגש שישראל מעבירה ציוד וסחורות לעזה באופן שוטף דרך המעברים היבשתיים, באופן שמקובל על הקהילה הבינ"ל ומעוגן בהסכמים מוכרים.