בביקור שקיימו היום (ה') שר החינוך, גדעון סער ומנכ"ל המשרד, ד"ר שמשון שושני עם צמרת משרד החינוך, הודיע השר על תכנית טיפול נקודתית לחיזוק מערכת החינוך בעיר ערד. השר אמר, כי "במטרה למשוך אוכלוסיות חדשות וחזקות לעיר, יש צורך לחזק את מערכת החינוך ולחולל מפנה"

השר הנחה את הדרגים המקצועיים בכל אגפי המשרד לערוך מיפוי של הצרכים הייחודיים בעיר ולגבש מתווה לתכנית טיפול נקודתית בעיר. עוד הוסיף, כי לצורך יישום התכנית תוקצה תוספת תקציבית ייחודית משמעותית.

בתוך כך, כבר הודיע שר החינוך על מספר מהלכים משמעותיים לחיזוק מערכת החינוך בעיר:

1. הפעלת יום חינוך ארוך, לרבות הזנה בגנים ובבתי הספר היסודיים.

2. הקצאת תוספת תקציבית לשדרוג מבני מוסדות החינוך וסביבות ההוראה והלמידה.

3. תמריץ למורים חדשים וגיוס כח אדם בהוראה איכותי. שר החינוך ציין, כי יפנה לראשי המכללות לחינוך מתוך מטרה לעודד סטודנטים להוראה איכותיים להשתלב במערכת החינוך בערד.

4. הכנסת כל בתי הספר היסודיים בעיר לתכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. במסגרת התכנית יצוידו במהלך השנה בתי הספר במערכות תקשוב ויערכו השתלמויות והדרכות למורים, לעבודה בסביבה מקוונת/ ממוחשבת.