לקראת הדיון מחר במינהל מקרקעי ישראל: עשרה ארגונים הצטרפו לעצומה נגד הקריטריונים של אטיאס. עד עכשיו כבר חתמו קרוב לאלפיים איש. מנכ"ל חדו"ש הרב רגב קורא לנתניהו: לקחת מאטיאס את התיק אם יסרב לקריטריונים שווים

עשרה ארגונים הצטרפו לעצומה נגד תוכנית הקריטריונים לדיור בר השגה של השר אריאל אטיאס, שיזמה עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון. בסוף השבוע כבר חתמו על העצומה קרוב לאלפיים איש. העצומה קוראת להנהיג קריטריונים של צדק חברתי ולא לאשר קריטריונים יוצרים עוול חברתי חמור.

מחר תתבקש מועצת מנהל מקרקעי ישראל לאשר את תוכנית הקריטריונים של אטיאס, השר הממונה על המנהל. התוכנית מתעלמת מהמלצות ועדת טרכטנברג לקבוע קריטריון של מיצוי כושר השתכרות בהענקת הטבות לדיור. לעומת זאת, היא מעניקה משמעות רבה לנושאי שנות הנישואים ומספר הילדים. בכך היא יוצרת העדפה ברורה לאברכים ואפליה לרעה של אנשים עובדים.

מנכ"ל חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב קורא לראש הממשלה נתניהו לשמוע לרחשי לב הציבור "לאמץ את קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות בהטבות לדיור למרות התנגדות אטיאס ולקחת ממנו את התיק אם יסרב".

לדברי רגב, "הקריטריונים שמציע אטיאס מעניקים העדפה ברורה לאברכים עם משפחות מרובות ילדים ומעודדים אותם להמשיך להשתמט מעבודה ולחיות על חשבון הציבור, תוך פגיעה בכלכלת המדינה. אטיאס מתנהג כאילו לא קרה פה כלום בקיץ האחרון. במקום צדק חברתי הוא מציע דירות לבוחרים. הוא מוכיח שוב ושוב שהוא בפועל שר השיכון לחרדים, וממשיך בשוד הקופה הציבורית".

ליוזמה שותפים יחד עם חדו"ש: התעוררות בירושלים, חופש, הישיבה החילונית בינה, ישראל חופשית, המטה לעתיד חריש, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, נאמני תורה ועבודה, הפורום החילוני והפורום לשוויון בנטל.

נוסח העצומה - http://www.atzuma.co.il/atias - הוא:

"אנו אזרחים ישראלים מכל קצוות המפה הפוליטית קוראים לראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את הקריטריונים לסיוע בדיור בר השגה שמציע שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס מש"ס!

הקריטריונים שלו מפלים לטובה בצורה בוטה אברכי ישיבות חרדים שמשתמטים משירות ומעבודה.

סיוע בדיור צריך להינתן בראש וראשנה לציבור העובד והנושא בנטל המיסים, ולאלה שאינם יכולים לעבוד.

איננו מוכנים שכספי המסים שלנו ישמשו לסבסוד דיור למי שאינו מנסה אפילו לעבוד ולהשתכר.

אנו קוראים לראש הממשלה להתנות סבסוד דיור בר השגה במיצוי כושר ההשתכרות, ולעשות אבחנה ברורה בין אלה שאינם מסוגלים לעבוד וראויים לסיוע, לבין אלה שאינם מוכנים לעבוד ואינם ראויים לסיוע. אנו קוראים לראש הממשלה לעודד אברכים שיוצאים לעבוד ולא את אלה שלא.

אנו קוראים לממש בקריטריונים לדיור בר השגה את העיקרון של צדק חברתי ולא להוסיף עוול חברתי חמור.

ראש הממשלה - אם שר השיכון של ש"ס אינו מסוגל לדאוג לכלל הציבור, הוא אינו יכול להמשיך בתפקידו".