"לאוכלוסיות המוחלשות אין חמישה עשר לוביסטים שעומדים לרשותן. הלוביסטים שלהן הם הארגונים החברתיים, ואותנו התעקשו להשאיר מחוץ לתמונה"

כלים

האגודה לזכויות האזרח ואיתך-מעכי פנו היום בדחיפות ליו"ר הכנסת, ח"כ רובי ריבלין, וליו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ, במחאה על הליך חקיקת חוק בעל השלכות קשות על זכויות האדם, שהתנהל ברובו הגדול "מאחורי הקלעים" ללא שיתוף נציגי הציבור.

חוק ההונאות בביטוח הלאומי מעגן שורה של סנקציות חריפות נגד מי שהורשעו במסירת מידע כוזב לביטוח הלאומי. הצעת החוק קובעת, בין השאר, הליכים פליליים נגד מי שמסרו דיווח באיחור או דיווחים שגויים כתוצאה מטעויות, ואף בגין איחור או טעות במסירת מידע שכלל איננו רלוונטי לזכאות לקצבה.

אתמול, יום שני ה- 11.10.2010, במהלך הדיון בראשון בחוק, נחשפה לראשונה גרסתו הנוכחית, שהינה שונה באופן משמעותי מגרסאות קודמות שפורסמו. במכתב מציינות נציגות הארגונים כי מאופן התנהלות הדיון והשינויים המפתיעים בנוסח הצעת החוק, עולה חושש כי הממשלה מפעילה על הח"כים לחץ מסיבי ובלתי ראוי לסיים במהירות את תהליך החקיקה, תוך שימוש ב"איום" להוציא את הטיפול בחוק מידי הועדה. התוצאה הסופית היא קיום הדיונים ללא שיתוף נציגי הציבור.

לדברי עו"ד אשרת מימון מהאגודה לזכויות האזרח: "הצעת החוק הזו מאיימת להטיל סנקציות פליליות על אוכלוסייה מוחלשת במיוחד: זקנים, עניים, חד הוריות, אנשים עם מוגבלויות ועוד. לאוכלוסיות האלו אין חמישה עשר לוביסטים שיעמדו לשירותן. הלוביסטים שלהן הם הארגונים החברתיים, ואותנו התעקשו להשאיר מחוץ לתמונה".

עו"ד קרן שמש-פרלמוטר, מנכ"לית "איתך-מעכי": הממשלה ניסתה לשלב את הצעת החוק הבעייתית הזו בחוק ההסדרים ונבלמה על ידי הכנסת. כמעט שנה לאחר מכן, היא מנסה לקדם את אותה הצעת חוק באמצעות פרקטיקות שבדומה לחוק ההסדרים, כוללות לחצים רבים מאחורי הקלעים על הכנסת ללא שיתוף של הציבור הרחב".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS